Dlaczego my?

Dlaczego my?

Bazując na doświadczeniu zdobytym przez wieloletnią praktykę w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych dostosowaliśmy naszą ofertę do potrzeb Klientów sugerując się ich wskazówkami. Dzięki temu z dumą możemy powiedzieć, że spełniamy oczekiwania naszych Klientów.

Sprawdź, dlaczego powinieneś nam zaufać.

Odzyskujemy twoje odszkodowanie i opłacamy za ciebie koszty prowadzenia sprawy

Dla naszych Klientów opłacamy zaliczkowo wszystkie koszty związane z postępowaniem sądowym i polubownym, w tym opłaty skarbowe, koszt sporządzenia kosztorysu napraw, koszty biegłego sądowego, zastępstwa procesowego i wiele innych.

Odzyskujemy twoje odszkodowanie z wypadków nawet sprzed 20 lat i opłacamy za ciebie koszty prowadzenia sprawy

Nasz Klient może zlecić nam odzyskanie należnego odszkodowania za wypadek, który miał miejsce nawet ponad kilkanaście lat temu. Co więcej, w tym przypadku również opłacamy zaliczkowo koszty postępowania polubownego i sądowego.

Dokonujemy dla ciebie bezpłatnej analizy prawnej okoliczności zdarzenia.

Nasz zespół specjalistów dokonuje szczegółowej analizy zdarzenia, w wyniku którego doszło do szkody, dzięki czemu jesteśmy w stanie odzyskać wysokie odszkodowanie. Każda analiza prawna jest bezpłatna.

Weryfikujemy poprawność uzyskanej przez ciebie kwoty odszkodowania.

Bardzo często zdarza się, że ubezpieczyciele wypłacają zaniżone kwoty odszkodowania, dlatego dla naszych Klientów weryfikujemy dokonane wyliczenia i włączymy o dopłaty do wypłaconego już odszkodowania.

Prowadzimy twoją sprawę na etapie polubownym i sądowym

Sprawę o należne odszkodowanie prowadzimy poprzez polubowne negocjacje z ubezpieczycielem. Jeśli etap polubowny wyczerpie możliwości dochodzenia dalszych roszczeń, kierujemy sprawę na etap sądowy i odzyskujemy wysokie kwoty odszkodowania i zadośćuczynienia.

Mamy prawie 100% wygranych spraw sądowych

W postępowaniu sądowym odzyskaliśmy odszkodowanie dla naszych Klientów w niemal 100% prowadzonych spraw. Wpływ na to ma fakt, że za naszego Klienta zaliczkowo opłacamy wszystkie koszty postępowania i całe ryzyko bierzemy na siebie.

Rozliczamy się od sukcesu – po wygranej sprawie

Rozliczamy się z Klientem w modelu success fee, co oznacza, że otrzymujemy wynagrodzenie w momencie faktycznego wygrania sprawy i odzyskania odszkodowania dla naszego Klienta.

Bierzemy na siebie całe ryzyko

Na każdym etapie współpracy dbamy o bezpieczeństwo finansowe naszego Klienta w zakresie podejmowanych przez nas działań. Nasz Klient nie ponosi żadnego ryzyka ze względu przede wszystkim na brak opłat wstępnych. Wynagrodzenie otrzymujemy po wygranej sprawie.

Gwarantujemy szybki kontakt

Od początku współpracy Klient jest na bieżąco informowany o postępach w jego sprawie zarówno jeśli chodzi o bezpłatną weryfikację sprawy, jak i działania podejmowane na etapie polubownym czy sądowym.

Dbamy o bezpieczeństwo twoich danych

Dbamy o bezpieczeństwo i poufność danych osobowych naszych Klientów. Pracujemy na profesjonalnie przygotowanym systemie, który posiada wszelkie niezbędne zabezpieczenia chroniące dane naszych Klientów.

Posiadamy biuro obsługi klienta

Nasze wyspecjalizowane Biuro Obsługi Klienta daje naszym Klientom możliwość uzyskania wszelkich informacji i pomocy prawnej w zakresie odszkodowań. Można się z nami kontaktować telefonicznie lub drogą mailową.

Dojeżdżamy do klienta na terenie całego kraju

Posiadamy rozbudowane i wyspecjalizowane strukury Doradców ds. Odszkodowań, dzięki czemu nasi Klienci są kompleksowo obsługiwani pod wyznaczonym przez nich adresem. Zapewniamy dojazd do Klienta na terenie całego kraju.

Wyślij zapytanie

 wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

Nagrody i Wyróżnienia