Frankowicze

Frankowicze

menu_bordo

fb_ramka_843_frank_001b

Jakie działania możemy podjąć?

Kierowane przez nas pozwy są przygotowywane w taki sposób, aby sąd wydał wyrok nakazujący definitywne usunięcie z umowy kredytowej franka szwajcarskiego (CHF) z datą wsteczną przy zachowaniu oprocentowania LIBOR (tzw. odfrankowienie kredytu). Waloryzacja/indeksacja powinna zostać usunięta z umowy, jeśli umowa kredytu zawiera bezprawne zapisy. Oznacza to, że celem naszego pozwu jest wówczas kompletne wyeliminowanie waloryzacji/indeksacji tak, jakby nigdy nie było jej w umowie.

Działanie to doprowadza do takiego stanu, że zadłużenie wobec banku może zmniejszyć się nawet o 50%, a co więcej, bank wówczas zobowiązany jest do zwrotu zawyżonych rat, które pobrał niezgodnie z prawem.

Prowadzimy wyłącznie pozwy indywidualne (zwane hybrydowymi), ponieważ ta forma jest najskuteczniejsza, co potwierdzają liczne wyroki. Wszystkie wyroki, które zapadły na korzyść kredytobiorców i dotyczyły tzw. odfrankowienia czy zwrotu ubezpieczenia niskiego wkładu własnego (UNWW) zostały wydane przez sąd w postępowaniu indywidualnym.

frankowicze_proces_bordo

Możesz odzyskać składki wpłacone na UNWW

Podczas zawierania umowy kredytowej z bankiem UNWW stanowiło formę zabezpieczenia interesów banku, na wypadek gdyby kredytobiorca nie miał wymaganego 20% udziału własnego. Obowiązywało do momentu spadku salda zadłużenia poniżej określonego progu.

Na początku ubezpieczenie niskiego wkładu własnego nie było zbyt wysokie. Jednak po kilku latach spłacania kredytu, kiedy kurs np. franka rósł, rosło też zadłużenie, a tym samym rosło ubezpieczenie niskiego wkładu własnego i to nawet do kilku tysięcy złotych.

Okazuje się, że UNWW działa w interesie banku, a nie kredytobiorcy, który za nie płaci. Nie jest ono żadnym zabezpieczeniem. W sytuacji gdy spłacający kredyt przestanie to robić, ubezpieczyciel wypłaci odpowiednie odszkodowanie dla banku, a zwrotu kosztów będzie żądał od kredytobiorcy.

Większość umów kredytu hipotecznego jest tak skonstruowana, że klient jest zobowiązany do ponoszenia kosztów UNWW, a bank zabezpiecza tym samym swoje interesy, a nie klienta. Cały ciężar kosztów ubezpieczenia jest przerzucony na kredytobiorcę i dopóki ten nie spłaci 20% kapitału, co 2-3 lata bank będzie się upominał o zapłatę UNWW.

fb_ramka_843_frank_002b

UNWW to tylko część tego, co możesz odzyskać! Dowiedz się, co jeszcze możesz zrobić.

Chcesz wygrać z bankiem?

Wyślij zapytanie

 wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

Nagrody i Wyróżnienia