Polisolokaty

Polisolokaty

polisolokata_baner_zielony

Zygmunt Chajzer Klientem Arbiter S.A.

Sprawdź nasze przykładowe wyroki!

Polisolokaty to afera znacznie większa niż Amber Gold!!

Polisolokaty zawarło 5 milionów Polaków. W polisolokatach ulokowano łącznie aż 56 miliardów złotych!

Polisolokata nie jest ani ubezpieczeniem, ani lokatą.

Na szczęście świadomość Klientów odnośnie przysługujących im praw do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej jest znacznie większa.

„W 2010 roku odnotowaliśmy rocznie około 100 skarg. Natomiast w latach 2013-2015 było już 3700 skarg.” – mówi Marcin Jaworski – ekspert z biura Rzecznika Finansowego.

Źródło: http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/dziejesienazywo-ta-afera-jest-znacznie,7,0,2049287.html

Każdy poszkodowany może w prosty sposób zgłosić swoją sprawę. Te pieniądze można odzyskać!

Utraciłeś pieniądze na polisolokacie?

Kilka lat temu firmy finansowe (banki, ubezpieczyciele) wprowadziły na rynek produkt, który potocznie nazywany jest POLISOLOKATĄ. Duża część Klientów, którzy zawarli umowę polisolokaty, a później zdecydowali się z niej zrezygnować, straciła większość wpłaconych tam pieniędzy!

Czy należysz do Klientów, którzy utracili swoje pieniądze tytułem bezprawnie pobranej opłaty likwidacyjnej?

Czy wpłacałeś co miesiąc lub jednorazowo pieniądze, które inwestowane były w fundusze inwestycyjne lub strukturyzowane, a po zerwaniu umowy pobrano wysokie opłaty likwidacyjne, a Ty straciłeś znaczną część wpłaconego kapitału?

Wystarczy, że posiadasz numer zawartej polisy. Zgłoś do nas sprawę i odzyskaj swoje pieniądze!

Sprawdź listę produktów, z których możesz odzyskać pieniądze »

Prawnik o polisolokatach.

 Umowy polisolokat zawierały szereg niedozwolonych zapisów!

Przede wszystkim w latach 2009-2012 banki i firmy ubezpieczeniowe masowo sprzedawały tzw. polisolokaty. Sprzedaż polisolokat prowadzona była w taki sposób, że Klient często nie wiedział, czym jest ten produkt. Model takiej sprzedaży to misselling, czyli celowe wprowadzanie Klienta w błąd poprzez zatajenie ważnych informacji na temat danej usługi finansowej. Misselling to po prostu nieuczciwa i nieetyczna sprzedaż.

Grupa Klientów, która zawarła umowę polisolokaty (umowa ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym) wynosi około 5 milionów osób! Klienci ulokowali na tym produkcie ponad 56 miliardów złotych. Te liczby pokazują, że polisolokaty to afera zdecydowanie większa niż Amber Gold!

Dzięki ugruntowanemu orzecznictwie, wiele sporów związanych z opłatami likwidacyjnymi kończy się ugodą sądową.

Pobieranie opłat likwidacyjnych (dotyczących rozwiązania umowy) jest niedozwolone w świetle prawa, ponieważ narusza rażąco interesy konsumenta. W związku z czym postanowienia zawarte w Ogólnych Warunkach Umowy (OWU) nie są wiążące. Ponadto tego rodzaju opłaty są pobierane bezpodstawnie, wobec czego pieniądze powinny zostać zwrócone poszkodowanemu, a żądanie ich zwrotu jest w pełni uzasadnione.

Utracone środki można odzyskać w sądzie, składając przeciwko ubezpieczycielowi lub bankowi pozew, a najkorzystniejszą alternatywą jest pozew indywidualny.

Arbiter S.A. prowadzi już setki spraw w sądzie mając na ten cel zbudowany zespół dedykowanych prawników, którzy specjalizują się w pozwach dotyczących produktów finansowych.

Każdy poszkodowany może w prosty sposób zgłosić swoją sprawę.
Te pieniądze można odzyskać!

Jak możemy Ci pomóc?

 

Rokalkulatorzliczymy się z Tobą od sukcesu – po wygranej sprawie.

Pracujemy zarówno na Twój, jak i własny sukces. I tak też się rozliczamy. Bez opłat wstępnych.

 

Żadolarydnych opłat sądowych! Zero kosztów!

Nasza firma może zaliczkować wszystkie koszty postępowania (5% WPS, opłaty adwokackie).
Rodzi to ogromne zadowolenie naszych obecnych Klientów.

 

swinkaOdzyskamy dla Ciebie środki pobrane tytułem opłaty likwidacyjnej.

Pozyskaliśmy już setki spraw, w których pomagamy osobom takim, jak Ty odzyskać utracony kapitał.

 

Pomożdlugopisemy Ci szybko zlikwidować polisolokatę.

Twoja polisolokata jest nadal aktywna? Nie musisz się tym martwić. Pomożemy Ci ją zamknąć bez utraty wpłaconych pieniędzy.

 

Pomlotekprowadzimy Twoją sprawę na etapie polubownym i sądowym.

Mamy wysoką skuteczność, za którą idzie kompleksowa obsługa Twojej sprawy – od etapu polubownego po sądowy.

 

Rgmachyzyko jest po naszej stronie.

Wieloletnie doświadczenie buduje naszą skuteczność, dzięki czemu wygrywamy sprawy, a Ty nie ponosisz żadnego ryzyka.

Czym jest polisolokata?

Polisolokata to potoczna nazwa umowy indywidualnego lub grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

Na mocy umowy Ubezpieczony zobowiązuje się do okresowych wpłat na różnego rodzaju fundusze inwestycyjne, które w teorii powinny wypracowywać zysk.
W przypadku braku skuteczności w pomnażaniu powierzonego kapitału, decyzja o przedterminowym rozwiązaniu umowy (polisy) i wypłacie środków zgromadzonych na rachunku, może spowodować utratę większości zainwestowanych środków.

Dzieje się tak, ze względu na częste pobieranie przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe różnych opłat dodatkowych w związku z rozwiązaniem umowy – w tym opłaty likwidacyjnej (nazywanej również wskaźnikiem wykupu).

polisolokaty

Opłata likwidacyjna wynosi często od kilkudziesięciu do nawet 100% zainwestowanego kapitału.
Działanie to jest zazwyczaj bezprawne i ubezpieczonemu przysługuje roszczenie o zwrot opłaty likwidacyjnej od Towarzystwa Ubezpieczeń.

Stracił 8 tysięcy złotych na polisolokacie!!

Znalazłeś się w podobnej sytuacji? 


Zgłoś sprawę do bezpłatnej analizy! Wystarczy wypełnić formularz kontaktowy.

Klient zainwestował w polisolokatę 10 tysięcy złotych. Podczas podpisywania umowy usłyszał, że jest to produkt ze 100% ochroną kapitału…

Po trzech latach Klient postanowił zrezygnować z polisolokaty i wycofać wpłacone pieniądze, ale ubezpieczyciel wypłacił mu zaledwie  2 tysiące złotych. Dlaczego? Pozostałą kwotę pobrano tytułem naliczonej opłaty likwidacyjnej, która w tym przypadku po trzech latach trwania umowy wynosiła aż 80% zgromadzonego kapitału!!

Jedynym rozwiązaniem było skierowanie sprawy do sądu i poprzez wydany wyrok odzyskanie pieniędzy.

polisolokaty1

Działania UOKiK w sprawie polisolokat

Polisolokaty stały się modne kilka lat temu, bo pozwalały odroczyć tzw. podatek Belki, czyli podatek od zysków kapitałowych i zarobić potencjalnie więcej niż na tradycyjnych depozytach. Niewielka część pieniędzy wpłacanych przez klienta była przeznaczana na polisę ubezpieczeniową na życie i dożycie, a reszta lokowana była w ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych.
Problem w tym, że klienci często nie byli informowani w sposób klarowny, że są to produkty długoterminowe.

 

polisolokaty2

UOKiK prowadząc postępowanie w sprawie polisolokat ustalił, że oferta polisolokaty była kierowana do osób, które zainteresowane były tradycyjnymi lokatami. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów doszedł nawet do materiałów ze szkoleń bankowych, w których jasno przedstawiona była strategia rozmów pracowników z klientami. Miała być ona prowadzona w taki sposób, aby klienci myśleli, że podpisują umowę o zwykłą lokatę, którą mogą w każdej chwili zamknąć i najwyżej utracić same odsetki, jakie do tej pory narosły.

W efekcie zlikwidowania polisolokaty na przykład po 3 latach od jej podpisania, Klient tracił nawet 90% zgromadzonych środków. Zatem zamiast zarobić, tracił niemal wszystkie swoje pieniądze.

Również straciłeś swoje pieniądze?  A może chcesz rozwiązać umowę polisolokaty?

Zgłoś sprawę do bezpłatnej analizy!  Wystarczy wypełnić formularz kontaktowy.

Co mówią dane UOKiK?

uokik_infografika_oplaty_likwidacyjne_20151104

WAŻNE WYPOWIEDZI - posłuchaj...

„Nie można tolerować takiego stanu rzeczy, że działania ubezpieczycieli są niezgodne z porządkiem prawnym...” – Aleksandra Wiktorow, Rzecznik Ubezpieczonych.

Posłuchaj…

„Klient nie jest do końca świadomy, z jakiego produktu korzysta.” – Maciej Krzysztoszek, Rzecznik KNF

Misseling to – mówiąc wprost – wprowadzanie Klienta w błąd poprzez brak przekazywania przez pośrednika kompleksowych informacji na temat funkcjonowania produktów finansowych. Jest to nieczysta sprzedaż produktu ubezpieczeniowego, która oparta jest na zbiorze wątpliwych pod względem prawnym i etycznym praktyk.

„[Misselling] polega na tym, że konsument otrzymuje produkt, który nie jest zbieżny z jego potrzebami.” – Maciej Krzysztoszek, Rzecznik KNF

Posłuchaj…

„Chociaż jesteśmy otwarci na negocjacje, nie mogą one trwać w nieskończoność.” – Adam Jasser, Prezes UOKiK

Posłuchaj…

Fragment decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

 

PREZES

URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI

I KONSUMENTÓW

DELEGATURA W BYDGOSZCZY

ul. Długa 47,85-034 Bydgoszcz

Tel. 52 345-56-44,  Fax 52 345-56-17

E-mail: bydgoszcz@uokik.gov.pl

Bydgoszcz, dnia 23 września 2015 r.

Znak: RBG-61-03/15/KL

DECYZJA NR RBG -11/2015

I. Na podstawie a 28 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 184)  oraz stosownie do art. 33 ust. 4, 5 i 6 tejże ustawy po przeprowadzeniu postępowania w sprawie stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, wszczętego z urzędu

– w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji  i Konsumentów –

po uprawdopodobnieniu stosowania przez Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, polegających na:

  1. stosowaniu we wzorcu umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym produktu o nazwie Kapitalna Przyszłość postanowienia określającego wartość wykupu, zgodnie z którym konsumenci rozwiązujący umowę ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym w pierwszym roku jej obowiązywania pozbawieni zostają całości środków finansowych zgromadzonych na rachunku podstawowym, co może stanowić czyn nieuczciwej konkurencji określony w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.  U.  z  2003  r.  Nr  253,  poz.  1503  ze  zm.),  które  to  działanie  może w konsekwencji stanowić naruszenie art. 24 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów;
  1. stosowaniu we wzorcu umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym produktu o nazwie Kapitalna Przyszłość postanowienia określającego opłatę likwidacyjną, zgodnie z którym w przypadku rozwiązania umowy po rocznym okresie jej obowiązywania, konsumenci pozbawieni zostają określonej procentowo wartości środków finansowych zgromadzonych na wszystkich rachunkach, co może stanowić czyn nieuczciwej konkurencji określony w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 253, poz. 1503 ze zm.), które to działanie może w konsekwencji stanowić naruszenie art. 24 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,

i po zobowiązaniu się przez Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie do następujących działań:

A. wycofania przez  Aviva  Towarzystwo  Ubezpieczeń  na  Życie  S.A.  z  siedzibą w Warszawie ze swojej oferty produktu o nazwie „Kapitalna Przyszłość”, o którym mowa w pkt I.1. oraz I.2. sentencji, do którego zastosowanie ma wzorzec umowy Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Inwestycyjnego „Kapitalna Przyszłość”, przyjęty  uchwałą   Zarządu   Aviva  Towarzystwo   Ubezpieczeń   na   Życie  S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2014 r. (kod: KAP/J/6/2014);

B. usunięcia skutków  naruszenia,  o  którym  mowa  w    I.1  oraz  I.2  poprzez doręczenie każdemu ubezpieczającemu, z którym Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie ma zawartą umowę ubezpieczenia na życie z  ubezpieczeniowym  funduszem  kapitałowym  na  podstawie  wzorca  umowy, o którym mowa w pkt I.A, pisma przewodniego wraz z ofertą zawarcia umowy zmieniającej treść umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym – w postaci aneksu do tej umowy (dalej: „aneks”) zawierającego elementy, o których mowa w pkt I.C;

C. w ramach  realizacji  zobowiązania,  o  którym  mowa  w  pkt  I.B,  uwzględnienia

w treści aneksu następujących elementów:

i. postanowienia, zgodnie  z  którym  rozdział  VII  pkt  5  ppkt  2  OWU  zostanie usunięty;

ii. postanowienia, zgodnie  z  którym  rozdział  VII  pkt  5  ppkt  3  OWU  otrzyma następujące brzmienie: „W przypadku rozwiązania głównej umowy ubezpieczenia, wartość wykupu jest równa wartości wszystkich rachunków pomniejszonej o opłatę likwidacyjną i zadłużenie z umów dodatkowych. Wysokość opłaty likwidacyjnej jest wskazana w Wykazie Opłat załączonym do niniejszych warunków ubezpieczenia”;

iii. postanowienia,  zgodnie  z  którym,  z  zastrzeżeniem  postanowienia,  o  którym mowa w pkt. I.C.iv sentencji, wysokość opłaty likwidacyjnej stanowi iloczyn wartości  rachunku podstawowego  oraz  odpowiedniego  wskaźnika procentowego wybranego w zależności od sumy zakończonych miesięcy ubezpieczenia, za które została zapłacona składka regularna, i kształtuje się następująco:

a) od 1 do 47 miesięcy – 15%

b) od 48 do 59 miesięcy – 12 %

c) od 60 do 71 miesięcy – 8% d) od 72 do 83 miesięcy – 6% e) od 84 do 95 miesięcy – 4% f) od 96 do 107 miesięcy – 2%

g) od 108 do 119 miesięcy – 1%

h) od 120 miesięcy – 0%

iv. postanowienia, zgodnie  z  którym  kwota  opłaty  likwidacyjnej  w  żadnym z przypadków, o których mowa w pkt I.C.iii lit.) od a do g, nie może wynieść więcej niż 1500 (słownie: tysiąc pięćset) złotych;

D. zastrzeżenia w piśmie, o którym mowa w pkt I.B, że oferta zawarcia aneksu będzie miała charakter bezterminowy, a każdy ubezpieczający będzie mógł ją przyjąć do momentu rozwiązania umowy ubezpieczenia;

E. poinformowania  każdego     ubezpieczającego,     który     złoży     oświadczenie o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym lub złoży oświadczenie o wykupie ubezpieczenia w najkrótszym możliwym terminie o przysługującym prawie do zawarcia aneksu;

F. zastrzeżenia w treści aneksu, o którym mowa w pkt I.B, że przyjęcie oferty zawarcia aneksu nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień ubezpieczającego do realizacji prawnie chronionych interesów, w tym w zakresie dochodzenia roszczeń na drodze cywilnoprawnej;

G. w ramach realizacji zobowiązania, o  którym  mowa w  pkt  I.B,  przesłania wraz z aneksem następującego pisma przewodniego:

Szanowna Pani/Szanowny Panie

uprzejmie informujemy, że Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA proponuje Panu/Pani zmniejszenie wysokości opłaty likwidacyjnej w umowie ubezpieczenia inwestycyjnego Kapitalna Przyszłość (nr………) w ramach realizacji zadeklarowanych przez Aviva zobowiązań objętych treścią decyzji administracyjnej nr RBG-11/2015 wydanej przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dniu 23 września 2015 r., w trybie art. 28 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

Szczegóły proponowanych zmian pozwalamy sobie przedstawić w formie załączonego aneksu, który został sporządzony w dwóch egzemplarzach.

Oferta zawarcia aneksu ma charakter bezterminowy i można z niej skorzystać do momentu rozwiązania umowy ubezpieczenia.

Aby  obniżyć  opłaty  likwidacyjne,  należy  potwierdzić  swoją  zgodę  na  przyjęcie aneksu:

– kontaktując się z naszą infolinią (od poniedziałku do piątku, w godzinach: 7.30 – 20.00):  801  888  444  oraz  22  557  44  44  dla  osób  korzystających  z  sieci komórkowych lub – wysyłając e-mail: bok@aviva.pl (wraz ze skanem podpisanego aneksu lub z numerem polisy) lub

– przesyłając podpisany jeden egzemplarz aneksu listownie na adres Towarzystwa (ul. Domaniewska 44, 02-672 Warszawa).

Przyjęcie propozycji zawarcia załączonego aneksu nie zamyka Panu/Pani drogi do dochodzenia roszczeń z tytułu niniejszej umowy ubezpieczenia na drodze cywilnoprawnej przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości serdecznie zachęcamy do kontaktu z nami

nakłada   się   obowiązek   wykonania   zobowiązania    określonego   w   pkt   I.A.-I.G. w terminie do 3 miesięcy od dnia uprawomocnienia się decyzji.

#Okiem Prawnika

Wysokość opłat likwidacyjnych pobieranych w związku z wcześniejszym rozwiązaniem umowy polisolokaty to jeden z największych sporów trwający do dziś między Ubezpieczającymi a Ubezpieczycielami.  

Klienci mamieni wizją pomnożenia majątku, nie mieli świadomości, iż w przypadku rezygnacji z kontynuacji umowy nie odzyskają nawet zainwestowanych środków, ponieważ rezygnacja oznaczała utratę całego zainwestowanego kapitału.

W czym tkwi problem?

W związku z działaniami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz wydaniem szeregu ważnych decyzji (przede wszystkim na przełomie 2015 r.) wysokość opłat likwidacyjnych ulegała zmianom, jednakże nadal była bardzo wysoka. Wprowadzenie takich opłat uzasadniano m.in. kosztami związanymi z wprowadzeniem produktów na rynek, wysokością prowizji płaconych na rzecz pośredników, co nie ma żadnego związku z rzeczywistymi kosztami związanymi z umorzeniem jednostek uczestnictwa funduszów i zwrotem środków pieniężnych. Co więcej, oprócz opłaty likwidacyjnej Klient ponosił w trakcie trwania umowy wiele innych opłat, m.in.: opłatę wstępną, administracyjną, za zarządzanie, za ryzyko itp.

Postanowienie wzorca umowy przewidujące pobieranie przez Ubezpieczyciela opłaty likwidacyjnej pochłaniającej zdecydowaną większość środków zgromadzonych na rachunku ubezpieczonego konsumenta, kształtuje jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami. Jest to nierówne ukształtowanie pozycji stron stosunku zobowiązaniowego – w konsekwencji w przypadku ustalenia opłaty likwidacyjnej na poziomie 100% wartości rachunku, to wyłącznie konsument ponosi ciężar ekonomiczny rezygnacji z ubezpieczenia na życie i dożycie, przy czym tak wysoka opłata nie ma odzwierciedlenia w kosztach rezygnacji z umowy ponoszonych przez Ubezpieczycieli, rażąco narusza interesy konsumenta, w znacznym stopniu ograniczając jego swobodę decydowania o dalszym trwaniu umowy.

Czy na pewno mamy prawo walczyć o zwrot pobranej opłaty?

Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem, klauzule zawarte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, na podstawie których Ubezpieczyciele pobierają opłaty likwidacyjne w związku z rozwiązaniem umowy oraz całkowitą wypłatą środków znajdujących się na rachunku, stanowią niedozwolone postanowienia umowne i w świetle art. 385¹§ 1 k.c., jako nieuzgodnione indywidualnie, sprzeczne z dobrymi obyczajami, rażąco naruszające interesy konsumenta i niedotyczące głównych świadczeń stron umowy – nie są wiążące! W konsekwencji opłaty likwidacyjne są pobierane bezzasadnie, a Ubezpieczyciele bezpodstawnie wzbogacają się kosztem Ubezpieczających, wobec czego świadczenie to, jako nienależne, powinno zostać w całości zwrócone stosownie do brzmienia art. 405 k.c. W związku z powyższym żądanie ich zwrotu jest w pełni uzasadnione!

Aktualnie w rejestrze klauzul abuzywnych znajduje się 6 postanowień Ogólnych Warunków Ubezpieczenia na życie powiązanych z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym, które odnosiły się do wysokości opłat pobieranych przez Ubezpieczyciela w razie rozwiązania umowy przed upływem czasu, na który została zawarta. Zostały one wpisane odpowiednio do rejestru w pozycjach: 2161, 3834, 4631, 4632, 4633, 5608.

Jaki jest okres przedawnienia?

Pokrzywdzeni często zadają pytanie, ile mają czasu na dochodzenie zwrotu należnych im pieniędzy. Roszczenia z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia co do zasady przedawniają się na zasadach ogólnych określonych w art. 118 k.c., tj. z upływem lat 10. Krótszy, 3-letni termin przedawnienia przewidziany we wspomnianym przepisie stosuje się natomiast do roszczeń mających swe źródło w bezpodstawnym wzbogaceniu wtedy, gdy uprawniony jest przedsiębiorcą.

 Dział Prawny Arbiter S.A.

 

Wyślij zapytanie

 wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

Nagrody i Wyróżnienia