Projekty unijne

Projekty unijne

O NAS

Od 2005 r. wiele jednostek administracji publicznej, firm z sektora prywatnego, organizacji pozarządowych oraz klientów indywidualnych z całego kraju, z sukcesem współpracowało z naszą firmą przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE, pod rozpoznawalną marką

ergo

W 2015 r. Arbiter S.A. wykupiła markę Grupa Ergo Sp. z o.o. oraz Dział Projektów Unijnych Grupa Ergo Sp. z o.o. w zakresie doradztwa strategicznego, zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków krajowych i zagranicznych, w tym funduszy UE, przy zapewnieniu wysokiej jakości usług oraz potencjału kadrowego i technicznego na niezmiennie wysokim poziomie.

Nasze wieloletnie doświadczenie, potwierdzone od 2005 roku ilością przygotowanych projektów i obecnością na wysokich pozycjach w rankingach najskuteczniejszych firm doradczych, pozwala realizować powierzone nam zlecenia z gwarancją pełnego powodzenia, o czym świadczy szereg rekomendacji, które otrzymaliśmy od usatysfakcjonowanych współpracą Partnerów.

Pod nową marką  znajdziecie Państwo kontynuację ponad 10-letniego doświadczenia i wysokich standardów obsługi klienta Grupy Ergo Sp. z o.o.

BUDŻET UNIJNY 2014-2020

polska_eu

OFERTA

Od wielu lat świadczymy usługi doradcze na rzecz samorządów, instytucji publicznych, firm, organizacji pozarządowych oraz osób prywatnych. Nasze usługi świadczymy sprawnie i profesjonalnie. Przygotowujemy następujące dokumenty:

 • Dokumenty strategiczne

  – Programy Rozwoju/Strategie Rozwoju

  – Plany Rozwoju Lokalnego

  – Plany Odnowy Miejscowości

  – Lokalne Programy Rewitalizacji/Gminne Programy Rewitalizacji

 • Dokumentacja techniczna

  – Programy funkcjonalno-użytkowe

  – Inwentaryzacja

  – Audyty energetyczne

  – Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko

 • Dokumentacja aplikacyjna

  – Wniosek o dofinansowanie

  – Studia wykonalności

  – Analizy finansowo-ekonomiczne

  – Analiza efektywności kosztowej

Specjalizujemy się w zarządzaniu projektami inwestycyjnymi finansowanymi zarówno z funduszy unijnych, jak i środków krajowych. Proponując Państwu kompleksową usługę mamy na celu minimalizację ryzyka związanego z brakiem spójności dokumentacji technicznej i aplikacyjnej.

Ponad 400 projektów dla JST zrealizowanych w okresie programowania 2007 – 2013 otrzymało dofinansowanie na łączną kwotę przekraczającą 900 mln złotych. Dotychczas zaufało nam ponad 7000 jednostek administracji publicznej!

Arbiter S.A. gwarantuje Państwu ekspertów z wieloletnim doświadczeniem zawodowym również z wąskich grup specjalizacyjnych.

Arbiter S.A. dba o zadowolenie klientów na każdym etapie realizacji inwestycji i planowanych działań, dlatego oferuje kompleksowe usługi począwszy od szkolenia i doradztwa, po opracowanie wniosku o dofinansowanie wraz z kompletem dokumentów, opracowaniem dokumentacji technicznej, rozliczenia i audytu projektu. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom oferujemy również badania na temat wizerunku urzędu i władz lokalnych i przygotowujemy kampanie wizerunkowe, promocyjne i marketingowe.

Pozyskaj dotację!
Skontaktuj się z nami jeszcze dziś.
Zadzwoń!

REFERENCJE

Nagrody i Wyróżnienia