• W ciągu ostatnich trzech lat (2017-2019) liczba czynnych kredytów mieszkaniowych we frankach zmniejszyła się o 13,3%.
  • Na koniec 2019 roku pozostawało w portfelach banków 451 tys. kredytów we frankach szwajcarskich
  • Zobowiązania w walucie szwajcarskiej spłacają się w dużej mierze terminowo
  • Łączna wartość portfela frankowych kredytów mieszkaniowych na koniec 2019 roku wynosiła 101,8 mld zł
  • Na koniec grudnia 2019 r. odsetek czynnych kredytów w walucie szwajcarskiej spłacanych z opóźnieniem powyżej 90 dni wynosił 1,3%
   

Jeśli jeszcze nie zgłosiłeś się po bezpłatną analizę swojej umowy kredytowej, nadszedł ten czas. Wyślij skan umowy na adres frankowicze@arbitersa.pl i dołącz do zadowolonych klientów, którzy nie są już frankowiczami.

Więcej  “tutaj”