Wspaniałe wieści! Mamy kolejny PRAWOMOCNY wyrok. Tym razem mBank i ODFRANKOWIENIE kredytu!

  Nasz Klient, który oddał sprawę swojego kredytu we frankach szwajcarskich Kancelarii Arbiter S.A. właśnie cieszy się z wygranej. mBank, przeciwko któremu toczyła się sprawa sądowa musi oddać naszemu Klientowi ponad 60 tysięcy złotych! Dodatkowo zwrócone zostaną także odsetki i koszta sądowe. Klient w 2007 roku zawarł umowę na kredyt we frankach w BRE Banku S.A. Ubiegając się o kredyt na mieszkanie nie został jednak poinformowany o kształcie kursu kupna i sprzedaży w tabelach bankowych. Mało tego – naszego Klienta zapewniano i utwierdzano w przekonaniu o stabilności CHF, a tym samym niewielkim ryzyku dla Klienta.  

Sąd uznał, że zapisy umowy kredytowej naszego Klienta zawierają klauzule abuzywne i nakazał bankowi zwrot ponad 60 tysięcy złotych!!!

„…postanowienia waloryzacyjne są sprzeczne z dobrymi obyczajami i rażąco naruszają interesy Powoda jako konsumentów na gruncie całokształtu zapisów umownych. Powód został wyłączony z mechanizmu (sposobu) waloryzacji na rzecz Tabeli kursów walut pochodzącej od Banku. Stawia to go na pozycji znacznie słabszej w trakcie trwania długoletniej umowy.”
 
„W tym okresie, w przypadku pominięcia klauzul waloryzacyjnych z Umowy z 2007 r. opartych o Tabelę kursową Banku, Bank pobrałby kwotę 141.329,59 złotych. W tym czasie świadczenie uzyskane przez Bank było świadczeniem w walucie PLN czyli w takiej walucie, w jakiej zapłaty Powód domaga się w pozwie. Zatem nadpłata – nienależne świadczenie (…) wynosiło 60.225,12 złotych. Taka też kwota w ramach żądania głównego pozwu mogła zostać uznana za zasadną i udowodnioną w swej wysokości i kształcie…”
  Bardzo się cieszymy – zwłaszcza, że sprawa potoczyła się bardzo szybko:
  • 23 maja 2017 roku – wnieśliśmy pozew do sądu
  • 11 lipca 2018 roku – zapadł wyrok I instancji (sygn. akt VI C 1067/17)
  • 6 lutego 2020 roku – zapadł wyrok II instancji oddalający apelację mBanku (sygn. akt V Ca 3095/18)