Celem kierowanych przez Arbiter S.A. pozwów jest: unieważnienie umowy, uznanie klauzul waloryzacyjnych za nieważne, żądanie zwrotu nadpłaconych rat, odzyskanie nienależnie pobranych składek na ubezpieczenie niskiego wkładu własnego. Jednakże strategię procesową każdorazowo indywidualnie ustalamy z Klientem.   O CO MOGĄ WALCZYĆ FRANKOWICZE?
  • ZWROT NADPŁACONYCH RAT
  • ZMNIEJSZENIE ZADŁUŻENIA
  • UZNANIE KLAUZUL WALORYZACYJNYCH ZA BEZSKUTECZNE
  • UNIEWAŻNIENIE UMOWY
  • ZWROT WPŁACONYCH SKŁADEK NA UNWW I INNE UBEZPIECZENIA
  W treści pozwów podważamy mechanizmy całej umowy kredytowej (jej ważność), ponieważ wysokość wzajemnych zobowiązań nigdy tak naprawdę nie została przez strony uzgodniona. Powołujemy się również na wprowadzenie w błąd co do rzeczywistych kosztów kredytu. Takie działanie pozwala na uchylenie się od skutków umowy, czyli uznanie jej za nieważną. Dopiero w momencie, gdy sąd uzna, że umowa jest ważna, w tym samym postępowaniu będziemy walczyć o uznanie klauzul waloryzacyjnych za bezskuteczne, a co za tym idzie:
  • będziemy żądać zwrotu przez bank nadpłaconych rat kredytu,
  • będziemy żądać ustalenia, że saldo zadłużenia oraz przyszłe raty nie mogą być obliczane przy użyciu niedozwolonych klauzul waloryzacyjnych,
  • będziemy żądać zwrotu nienależnie zapłaconych składek na ubezpieczenie niskiego wkładu własnego.
  Ustalając plan procesowy zawsze kierujemy się interesem naszego Klienta tak, aby nasze działania odzwierciedlały jego wolę jako konsumenta. W całym procesie bazujemy na naszej wiedzy i bogatym doświadczeniu, a także linii orzeczniczej, która obecnie bardzo dynamicznie się kształtuje. Analiza licznych korzystnych dla frankowiczów wyroków pokazuje wyraźny wzrost prawomocnych wyroków na korzyść kredytobiorców.  

Jeśli jeszcze nie zgłosiłeś się po bezpłatną analizę swojej umowy kredytowej, nadszedł ten czas. Wyślij skan umowy na adres frankowicze@arbitersa.pl i dołącz do zadowolonych klientów, którzy nie są już frankowiczami.

WIĘCEJ: https://frankowicze.arbitersa.pl/