Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdza zasady oferowania wakacji kredytowych przez banki, a Rzecznik finansowy apeluje do banków o rezygnację z konkretnych zapisów w aneksach o odroczenie spłaty rat kredytu. Jak pisaliśmy wcześniej, niektóre banki w aneksach dotyczących odroczenia/zawieszenia spłaty rat kredytowych, wprowadzali zapisy, które są bardzo niekorzystne dla kredytobiorców. Związek Banków Polskich otrzymał w tej sprawie ponad 2610 skarg od klientów, którym były proponowane nowe warunki. Tematem zainteresował się zarówno UOKIK, jak i Rzecznik Finansowy. Prezes UOKIK wszczął postępowanie wyjaśniające, w którym kompleksowo i dogłębnie sprawdza zasady oferowania wakacji kredytowych.
„Otrzymane przez Urząd sygnały wskazują, że niektóre banki próbują wykorzystywać trudną sytuację, w jakiej znaleźli się klienci. Oczekuję większej wrażliwości ze strony sektora bankowego i natychmiastowej zmiany niektórych praktyk”

– mówi Prezes UOKIK.

  Skargi dotyczą przede wszystkim zapisów uwzględnionych w aneksach, w których kredytobiorca ma potwierdzić wysokość salda zadłużenia. Jeśli kredytobiorca podpisze się pod takim zapisem, bank może to spokojnie zinterpretować jako uznanie wysokości zobowiązanie, co z kolei uniemożliwi dochodzenie roszczeń z tytułu niedozwolonych klauzul waloryzacyjnych znajdujących się w umowie pseudofrankowej.
„Ani ja, ani moi eksperci nie widzimy związku między oświadczeniem o uznaniu salda a odroczeniem płatności rat. To oznacza, że takie postanowienie nie powinno w ogóle znaleźć się w proponowanym przez bank wniosku czy aneksie. Jeśli już zostało jednak wprowadzone, to  patrząc od strony prawnej, złożenie oświadczenia o potwierdzeniu salda nie powinno wywierać skutków prawnych” 

– komentuje Rzecznik Finansowy Mariusz Golecki.

  Oprócz tego skargi kredytobiorców dotyczą również tego, że odsetki za okres wstrzymania spłaty kredytu są dodawane do całkowitej kwoty zobowiązania. W tej sytuacji od tej kwoty bank będzie pobierać kolejne odsetki. Odsetki od odsetek… Jak dodaje Prezes UOKIK:
„Celem wakacji kredytowych jest wsparcie kredytobiorców mających przejściową trudność w regulowaniu płatności. Niestety, dwukrotne naliczenie odsetek może pogarszać ich sytuację ekonomiczną, zaś sam mechanizm kapitalizowania odsetek nie zawsze jest prawidłowo prezentowany konsumentowi”
 

Jeśli jeszcze nie zgłosiłeś się po bezpłatną analizę swojej umowy kredytowej, nadszedł ten czas. Wyślij skan umowy na adres frankowicze@arbitersa.pl i dołącz do zadowolonych klientów, którzy nie są już frankowiczami.

Więcej  “tutaj”