Pakiet sądowy, który ma znaleźć się w specustawie nazywanej Tarczą 3.0, przewiduje m.in.: – rezygnację z zawieszenia biegu terminów procesowych, – więcej posiedzeń niejawnych, – rozprawy w trybie wideokonferencji, – elektroniczne pisma sądowe.   Od 15 maja zaczną biec terminy w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych, karnych, karnoskarbowych oraz w postępowaniach w sprawach o wykroczenia. Czyli od 15 maja terminy, które wcześniej nie biegły, zaczynają swój bieg, a te które zostały zawieszone, biegną dalej. Wznowienie biegu terminów procesowych nie spowoduje jednak, że sądy wrócą do normalnego trybu pracy.  W sprawach cywilnych nadal będą prowadzone głównie sprawy, które da się zrealizować na posiedzeniach niejawnych, czyli takie, w których pozwany uznał powództwo lub gdy na podstawie pism procesowych sąd uzna, że rozprawa nie jest konieczna. Ministerstwo Sprawiedliwości ocenia, że szansą na przywrócenie postępowań cywilnych ma być możliwość przeprowadzania rozpraw w trybie wideokonferencji.
„Stworzenie możliwości prowadzenia rozpraw online świadczy o tym, że trzeba się przygotować na to, że minie jeszcze sporo czasu, zanim sądy wrócą do normalnej pracy. Gdyby miało być inaczej, nikt nie zawracałby sobie głowy wprowadzeniem epizodycznych rozwiązań na miesiąc czy dwa” 

– zauważa dr Karol Pachnik, pełnomocnik prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej ds. legislacji

Specustawa przewiduje również ułatwienia w doręczaniu pism. W czasie pandemii pisma sądowe mogą być doręczane za pośrednictwem platformy ePUAP, portalu informacyjnego sądów powszechnych, a nawet na adres mailowy. Wnosić pisma procesowe będzie można wyłącznie poprzez platformę ePUAP.  

Jeśli jeszcze nie zgłosiłeś się po bezpłatną analizę swojej umowy kredytowej, nadszedł ten czas. Wyślij skan umowy na adres frankowicze@arbitersa.pl i dołącz do zadowolonych klientów, którzy nie są już frankowiczami.

Więcej  “tutaj”