Część pełnomocników frankowiczów, którzy przegrali swoją sprawę w sądzie przed wyrokiem TSUE, zdecydowała się na złożenie wniosku o wznowienie postępowania po ukazaniu się tego orzeczenia. Mimo tego, że polskie prawo nie wymienia takiej podstawy do wznowienia prawomocnie zakończonych postępowań, to Sąd Okręgowy w Katowicach już w dwóch sprawach przyjął wniosek kredytobiorców i oba postępowania są ponownie w toku. Ponadto Sąd zgodził się na wstrzymanie egzekucji z nieruchomości na czas postępowania.
"By przywrócić konsumentom właściwą pozycję wobec przedsiębiorcy, powinna być wykorzystywana zasada równoważności  w celu wznowienia postępowania, ale nie tylko. Jeśli sąd nie zbadał z urzędu czy umowa zawiera klauzule abuzywne, to wznowienie postępowania przywraca równowagę między stronami. Sprawy katowickie dają nadzieję, a inne powinny iść tą przetartą ścieżką, bo jest najłatwiejsza i najtańsza z perspektywy konsumenta, który w przyjazny dla niego sposób może odwrócić skutki błędu popełnionego przez sąd w postępowaniu pierwotnym. Należy przypomnieć, że w tym postępowaniu sąd powinien był z urzędu zbadać klauzule abuzywne mieszczące się w zakresie przedmiotu postępowania i ochronić przed nimi konsumenta. Problemem jest tutaj jednak krótki termin na złożenie wniosku."

 – dr hab. Maciej Taborowski, zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich dla prawo.pl


Jeśli jeszcze nie zgłosiłeś się po bezpłatną analizę swojej umowy kredytowej, nadszedł ten czas. Wyślij skan umowy na adres frankowicze@arbitersa.pl i dołącz do zadowolonych klientów, którzy nie są już frankowiczami.

Więcej  “tutaj”