4 czerwca TSUE wydał orzeczenie w niemieckiej sprawie, w której uznał, że konsument po odstąpieniu od umowy nie może domagać się od banku odszkodowania za bezumowne korzystanie z jego kapitału w postaci wpłaconych rat. Według Rzecznika Praw Obywatelskich to orzeczenie wskazuje na to, że bank również nie może wystąpić z takim roszczeniem po unieważnieniu umowy frankowej. Orzeczenie, które zapadło w niemieckiej sprawie, odnosiło się do dyrektywy o sprzedaży konsumentom usług finansowych na odległość (sygn. C-301/18), która może mieć przełożenie na polskie sprawy dot. umów pseudofrankowych. Rzecznik Praw Obywatelskich powołał się na to orzeczenie w stanowisku z 8 czerwca do sprawy C-19/20, w której zostały skierowane pytania prejudycjalne do TSUE. W niemieckiej sprawie TSUE wyrokiem z dna 4 czerwca 2020 roku uznał, że  w przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy kredytu konsument może dochodzić zwrotu kapitału i odsetek zapłaconych na podstawie tej umowy i tylko tyle. Rzecznik Praw Obywatelskich uznaje ten wyrok jako wskazówkę dla frankowiczów.     Na portalu prawo.pl czytamy:
"Choć to bank spowodował, że umowa upada, to konsument nie ma roszczenia  o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału. Konstrukcję tę można przenieść na sytuację, gdy dochodzi do stwierdzenia nieważności umowy z powodu umieszczenia w niej przez bank klauzul abuzywnych.  Czy w takiej sytuacji bank powinien być uprawniony do skutecznego roszczenia o korzystanie z kapitału przez konsumenta. Logika wskazuje, że nie." 

– podkreśla dr Domagalska–Wiewiórowska, współprzewodnicząca Forum Konsumenckiego przy Rzeczniku Praw Obywatelskich.

Bank nie może żądać od kredytobiorcy wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału w przypadku unieważnienia umowy frankowej.  
"Skoro konsument nie może domagać się wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z jego kapitału, tym bardziej nie może bank. – wskazuje Maciej Taborowski, zastępca RPO. I dodaje, że od początku, gdy tylko pojawiła się ta kwestia, RPO podkreślał, że bank nie ma takiego prawa."

- czytamy na portalu prawo.pl


 

Jeśli jeszcze nie zgłosiłeś się po bezpłatną analizę swojej umowy kredytowej, nadszedł ten czas. Wyślij skan umowy na adres frankowicze@arbitersa.pl i dołącz do zadowolonych klientów, którzy nie są już frankowiczami.

Więcej  “tutaj”