W 2007 roku Getin Bank udzielił kredytu pseudofrankowego na 2 mln zł. Umowa jednak zawierała szereg klauzul abuzywnych, przez co zobowiązania pary zaciągającej kredyt wzrosły do ponad 5 mln zł. Bank wypowiedział umowę kredytobiorcom, a sprawą zajął się sąd. Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił jednak powództwo Getin Banku.
„W uzasadnieniu wskazał, że umowa kredytu jest nieważna w całości z uwagi na zawarcie w niej klauzul niedozwolonych. Dotyczyły przeliczania rat ze szwajcarskiej waluty na złotówki.

– czytamy w artykule dla Money.pl


Jeśli jeszcze nie zgłosiłeś się po bezpłatną analizę swojej umowy kredytowej, nadszedł ten czas. Wyślij skan umowy na adres frankowicze@arbitersa.pl i dołącz do zadowolonych klientów, którzy nie są już frankowiczami.

WIĘCEJ: TUTAJ