W 2013 roku w zamian za przekazanie własności kredytowej, po ugodzie z bankiem kredytobiorca został zwolniony z długu. Po kilku latach okazało się, że skarbówka wyliczyła podatek na kwotę prawie 100 tys. zł i ponad 30 tys. zł odsetek.
„Podatnik zwrócił się o umorzenie podatku z odsetkami. Organ umorzył odsetki, ale odmówił umorzenia podatku. Sprawa trafiła do WSA w Warszawie, który uchylił niekorzystne dla obywatela rozstrzygnięcie fiskusa. Ten jednak złożył skargę kasacyjną do NSA.

– tłumaczy RPO

Naczelny Sąd Administracyjny  w Warszawie stwierdził, że fiskus znając trudną sytuację mężczyzny, w której znalazło się wielu frankowiczów, powinien kierować się sprawiedliwością społeczną*.   *Sprawiedliwość społeczna – charakteryzująca się zobiektywizowanymi i jednakowymi dla wszystkich obywateli i grup społecznych kryteriami oceny praw i obowiązków.  


Jeśli jeszcze nie zgłosiłeś się po bezpłatną analizę swojej umowy kredytowej, nadszedł ten czas. Wyślij skan umowy na adres frankowicze@arbitersa.pl i dołącz do zadowolonych klientów, którzy nie są już frankowiczami.

WIĘCEJ: TUTAJ