Kredytobiorcy decydowali się na zobowiązania frankowe, ponieważ łudzeni byli samymi zaletami. Nie byli jednak świadomi, że umowy, które podpisują z danym bankiem, były pełne klauzul abuzywny. Klauzule abuzywne, inaczej klauzule niedozwolone. Są to postanowienia w umowie, które są sprzeczne z dobrymi obyczajami i rażąco naruszają interesy konsumenta. Zapisy te reguluje Kodeks cywilny.  
Banki same ustalały kurs franka, nie stosowały się do tabel kursowych NBP. Banki stosowały niewłaściwy mechanizm indeksacji. Banki nie uwzględniały ujemnej stawki LIBOR.
 

Jeśli jeszcze nie zgłosiłeś się po bezpłatną analizę swojej umowy kredytowej, nadszedł ten czas. Wyślij skan umowy na adres frankowicze@arbitersa.pl i dołącz do zadowolonych klientów, którzy nie są już frankowiczami.

WIĘCEJ: TUTAJ