Od kilku dni w sieci możemy znaleźć informacje o rzekomej likwidacji Biura Rzecznika Finansowego od 2021 r. Samo Biuro RF informuje, że dotychczas nie został przesłany do Biura oficjalny projekt ustawy wprowadzający wyżej wymienione zmiany. Wobec powyższego nie może odnieść się w sposób szczegółowy do tego projektu.
Ilość spraw napływających do Biura Rzecznika Finansowego stale rośnie!
 
„W I półroczu 2020 r. Rzecznik otrzymał 2277 wniosków o interwencję związaną z niewłaściwym rozliczeniem przez kredytodawców przedterminowo spłaconych kredytów konsumenckich.”

–czytamy w oświadczeniu BRF.

  Rzecznik Finansowy jako jedyna z kontrolowanych instytucji przez NIK, otrzymał pozytywną ocenę swojej działalności w obszarze tzw. kredytów frankowych!!    

Jeśli jeszcze nie zgłosiłeś się po bezpłatną analizę swojej umowy kredytowej, nadszedł ten czas. Wyślij skan umowy na adres frankowicze@arbitersa.pl i dołącz do zadowolonych klientów, którzy nie są już frankowiczami.

WIĘCEJ: TUTAJ