Deutsche Bank otrzymał od UOKiK prawie 5 mln zł kary! Została ona nałożona za stosowanie postanowienia odnoszącego się do mechanizmu wyliczania opłat za wydanie zaświadczenia o historii spłaty kredytu. Do UOKiK docierały skargi na wysokie opłaty, które banki pobierają z tego tytułu, zwłaszcza w przypadku kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich. Opłata ta wynosiła nawet do 2 tys. zł za pojedyncze zaświadczenie. Urząd zwrócił uwagę, że takie zaświadczenia są potrzebne osobom, które na drodze sądowej chcą dochodzić swoich praw, a co za tym idzie m.in. unieważnienia umowy czy zwrotu niezasadnie naliczonych rat. Na podstawie zaświadczeń dotyczących historii spłaty czy naliczonych odsetek  jest możliwe określenie żądanej od banku sumy.  
„Postanowienia umowne przez nas zakwestionowane godzą przede wszystkim w interesy ekonomiczne konsumentów. W efekcie wysokie opłaty mogły zniechęcać kredytobiorców do dochodzenia swoich praw przed sądami w sprawach dotyczących klauzul abuzywnych w kredytach wyrażonych w walucie obcej. Bank, który powinien być postrzegany przez konsumentów jako instytucja zaufania publicznego – nie powinien wykorzystywać swojej pozycji względem konsumentów”

– wyjaśnił Tomasz Chróstny, prezes UOKiK, cytowany w komunikacie.

     

Jeśli jeszcze nie zgłosiłeś się po bezpłatną analizę swojej umowy kredytowej, nadszedł ten czas. Wyślij skan umowy na adres frankowicze@arbitersa.pl i dołącz do zadowolonych klientów, którzy nie są już frankowiczami.

WIĘCEJ: TUTAJ