W II kwartale 2020 roku #frankowicze wytoczyli bankowi BNP Paribas 120 nowych spraw. Do końca czerwca bank został pozwany prawie 400 razy! Kredytobiorcy, którzy podpisali umowy pseudofrankowe z BNP Parbias chcą, by sąd orzekł o nieważności ich umów. Suma dochodzenia roszczeń w toczących się sprawach wynosiła pod koniec czerwca 120,02 mln zł. W sprawach zamkniętych prawomocnym wyrokiem łączna wartość roszczeń wyniosła 30,84 mln zł.  
„Bank tworzy na bieżąco rezerwy na toczące się postępowania sądowe, których przedmiotem są kredyty denominowane lub walutowe, biorąc pod uwagę aktualny stan prawomocnych wyroków w sprawach przeciwko bankowi oraz kształtującą się linię orzecznictwa. Bank zdecydował również o utworzeniu w II kwartale 2020 r. rezerwy w wysokości 14,75 mln zł na ryzyko dotyczące portfela kredytów CHF oraz 0,49 mln zł na sprawy indywidualne. Łączna wartość utworzonych rezerw na postępowania dotyczące kredytów w CHF na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosiła 58,68 mln zł.

– zapisano w raporcie półrocznym BNP Paribas.

     

Jeśli jeszcze nie zgłosiłeś się po bezpłatną analizę swojej umowy kredytowej, nadszedł ten czas. Wyślij skan umowy na adres frankowicze@arbitersa.pl i dołącz do zadowolonych klientów, którzy nie są już frankowiczami.

WIĘCEJ: TUTAJ