Frankowicze często po spłacie kredytu, który okazał się ogromnym ciężarem i powodował wiele wyrzeczeń, nie myśli nawet o dochodzeniu należności mimo zastrzeżeń co do wyliczeń banków. Prawda jest taka, że nawet całkowita spłata kredytu nie wpływa na możliwość pozwania banku. Kredytobiorca musi pamiętać, że  okres przedawnienia wynosi 10 lat.  
„Wielkość roszczenia może wzrosnąć w sytuacji, jeśli kredytobiorca dokonywał nadpłat w okresie kredytowania. Oczywiście wpływa na nią również kurs franka, łączna kwota, okres na jaki została zawarta umowa kredytowa oraz data jej podpisania i spłaty. Przy rozpatrywaniu sprawy sąd ocenia przede wszystkim, czy umowa zawiera klauzule abuzywne, czy też nie. Jeśli takie klauzule występują, to sąd powinien uwzględnić powództwo.”

– czytamy w artykule biznes.interia.pl

   


Jeśli jeszcze nie zgłosiłeś się po bezpłatną analizę swojej umowy kredytowej, nadszedł ten czas. Wyślij skan umowy na adres frankowicze@arbitersa.pl i dołącz do zadowolonych klientów, którzy nie są już frankowiczami.

WIĘCEJ: TUTAJ