Rzecznik Finansowy złożył pierwszy pozew w imieniu klienta Idea Bank. Zdaniem Rzecznika klient ten został wprowadzony w błąd w trakcie proponowania nabycia i oferowania obligacji korporacyjnych spółki GetBack S.A. Sprawa dodatkowo bulwersuje, ze względu na to, że na tę ryzykowną inwestycję namówiono osobę, która w momencie nabywania obligacji miała 85 lat!  
Sprawa dotyczy jaskrawego naruszenia interesów osób starszych na rynku finansowym. Klient miał zgromadzone oszczędności na bezpiecznych lokatach a został skłoniony do ich zainwestowania w ryzykowny instrument finansowy.”

– mówi dr hab. Mariusz Jerzy Golecki, Rzecznik Finansowy

  Klient został wprowadzony w błąd przede wszystkim odnośnie ryzyka związanego z tego typu produktem finansowym. Pracownik banku zapewniał, że obligacje te miały być bezpiecznym sposobem ulokowania oszczędności, z gwarantowanym zwrotem wpłacanego kapitału – tak jak na lokacie bankowej. Przed konsumentem bank zataił jednak istotne cechy produktu, który został zaoferowany. Bank dopuścił się zabronionej praktyki missellingu*, proponując nabycie ryzykownego produktu, nieodpowiedniego dla osoby mającej w chwili podpisywania dokumentów 85(!) lat. “Podstawę prawną pozwu stanowią przepisy ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2070, ze zm.). Rzecznik Finansowy wniósł o zasądzenie na rzecz klienta tytułem odszkodowania kwoty wpłaconej na nabycie obligacji GetBack S.A., której klient nie może obecnie odzyskać. Dodatkowo wniósł o zasądzenie 50 tys. zł tytułem zadośćuczynienia na cel społeczny związany z ochroną konsumentów. W tym wypadku na rzecz Federacji Konsumentów z siedzibą w Warszawie.” – czytamy w artykule.   *Misselling – proponowanie konsumentom nabycia usług finansowych, które nie odpowiadają potrzebom tych konsumentów ustalonym z uwzględnieniem dostępnych przedsiębiorcy informacji w zakresie cech tych konsumentów lub proponowanie nabycia usług finansowych w sposób nieadekwatny do charakteru tych usług. (źródło: wikipedia.pl)      

Jeśli jeszcze nie zgłosiłeś się po bezpłatną analizę swojej umowy kredytowej, nadszedł ten czas. Wyślij skan umowy na adres frankowicze@arbitersa.pl i dołącz do zadowolonych klientów, którzy nie są już frankowiczami.

WIĘCEJ: TUTAJ