Frankowicze w Toruniu wygrali z bankiem sprawę o milion złotych! Wyrok sądu: “Kurs waluty dowolny, pozbawiony kontroli, narzucony klientom”  Sąd Okręgowy w Toruniu po kolejnej rozprawie, przyznał kredytobiorcom całkowitą rację w sporze z bankiem. Uznał, że umowa kredytowa zawierała tzw. klauzule abuzywne (niedozwolone) i całkowicie ją unieważnił. Wcześniej – w roku 2017 – Sąd stanął po stronie banku i wydał nakaz zapłaty. Od tego czasu w Polsce zmieniła się jednak linia orzecznicza i to zdecydowanie na korzyść frankowiczów. Tym razem Sędzia Adam Westphal oddalił pozew banku o zapłatę, a umowę uznał za nieważną.  
„Postanowienia umowy, zgodnie z którymi kwota kredytu miała zostać wypłacona przez bank w złotych wg kursu kupna danej waluty, a spłacana przez kredytobiorców w złotych jako równowartość kwoty podanej w walucie przeliczonej wg kursu sprzedaży danej waluty mają charakter klauzuli abuzywnej. Powód (bank-przyp.red.) nie wykazał, żeby zawarte tam rozwiązania były indywidualnie negocjowane z klientem. Po drugie, umowa zupełnie nie określa, w jaki sposób bank ustala te kursy, jakie dane mają na niego wpływ, jaki jest mechanizm obliczeń […].”

– podkreślił sędzia w uzasadnieniu wyroku.

   


Jeśli jeszcze nie zgłosiłeś się po bezpłatną analizę swojej umowy kredytowej, nadszedł ten czas. Wyślij skan umowy na adres frankowicze@arbitersa.pl i dołącz do zadowolonych klientów, którzy nie są już frankowiczami.

WIĘCEJ: TUTAJ