UOKiK uderza w PKO BP i Pekao. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na PKO Bank Polski i bank Pekao kary w łącznej wysokości blisko 62 mln zł. Kara dotyczy klauzul spreadowych. Stanowią one podstawę do wyliczania kursu, po którym przeliczana między złotymi a walutą obcą (zwykle frankami szwajcarskimi lub euro) jest rata kredytu czy łączna kwota zadłużenia klienta.  
„Banki mogą dowolnie kształtować kursy walutowe, a kredytobiorcy nie są w stanie przewidzieć wysokości płaconych rat.”

– pisze UOKiK w najnowszym komunikacie.

Na PKO BP nałożona została kara w wysokości 40,7 mln zł. W przypadku Pekao mowa o kwocie blisko 21,1 mln zł. Decyzje nie są prawomocne. Po uprawomocnieniu się decyzji, banki PKO BP i Pekao będą musiały poinformować klientów, że zakwestionowane postanowienia w ich umowach są niedozwolone. A to oznacza, że nie są wiążące dla stron i należy je traktować tak, jakby w ogóle ich nie było w aneksie do umowy. To ułatwi klientom dochodzenie roszczeń wobec banków.      

Jeśli jeszcze nie zgłosiłeś się po bezpłatną analizę swojej umowy kredytowej, nadszedł ten czas. Wyślij skan umowy na adres frankowicze@arbitersa.pl i dołącz do zadowolonych klientów, którzy nie są już frankowiczami.

WIĘCEJ: TUTAJ