W lipcu 2020 roku Sąd Okręgowy we Wrocławiu wydał prawomocny wyrok w pozwie o zapłatę  za należne odszkodowanie.

W dniu 16 września 2015 r. we Wrocławiu, nasza Klientka uległa wypadkowi drogowemu, w przebiegu którego kierowca samochodu Skoda Octavia w wyniku niezachowania należytej ostrożności zderzył się czołowo z jadącą prawidłowo motocyklem Suzuki poszkodowaną. Sprawca szkody był ubezpieczony w zakresie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów u strony pozwanej.


  We wrześniu 2015 r. we Wrocławiu, nasza Klientka uległa wypadkowi drogowemu. Z miejsca wypadku poszkodowana została przewieziona do szpitala, gdzie po wykonaniu wstępnych badań stwierdzono u niej uraz wielonarządowy, złamanie miednicy, rozejście lewego stawu krzyżowo-biodrowego, złamanie kości piszczelowej prawej, złamanie w 1/3 dalszej trzonu kości łokciowej lewej z przemieszczeniem, złamanie nadkłykcia bocznego kości ramiennej lewej oraz obrażenia jamy brzusznej.  

WYDARZYŁ SIĘ WYPADEK? ODZYSKAJ ODSZKODOWANIE!

  Poszkodowana przeszła wiele operacji, spędziła miesiące w szpitalach, a w wyniku doznanych urazów stwierdzano u niej inne powikłania. W okresie od 7 października do 4 listopada 2015 r. nasza Klientka w czasie pobytu w szpitalu przechodziła intensywną fizykoterapię, aby przywrócić sprawność mięśni i przyspieszyć prawidłowy zrost kości. Celem zabiegów było także przywrócenie sprawności stawu biodrowego oraz poprawne zrastanie się złamanej miednicy.    

WYGRANA 217 000 zł

  Potrzebne były rehabilitacje, wizyty u specjalistów, leki i ciągła opieka bliskich. Po wypisie ze szpitala Klientce zalecono prowadzenie oszczędnego trybu życia, unikanie dźwigania i przeciążania operowanej nogi. Niestety Pani Joanna w dalszym ciągu odczuwa bóle i zostaje pod opieką poradni ortopedycznej, gastrologicznej oraz gastroenterologicznej.    

ZOBACZ KRÓTKI WYWIAD Z PANIĄ JOANNĄ

  W grudniu 2015 roku szkoda została zgłoszona stronie pozwanej, informując o stanie zdrowia poszkodowanej oraz o cierpieniach fizycznych i psychicznych związanych z wypadkiem. Ubezpieczalnia w kolejnym roku wypłaciła łącznie 89.246,67 zł, następnie dalszą kwotę tytułem zwrotu kosztów leczenia. Przyznana suma odszkodowania była zbyt niska, nasza Klientka doznała bowiem bardzo poważnych obrażeń ciała, które do końca życia będą na nie wpływać. Dla w pełni sprawnej, młodej kobiety przed wypadkiem, nagła zmiana sytuacji powodowała duży dyskomfort psychiczny.  

Sąd przychylnie rozpatrzył pozew i na rzecz naszej Klientki zasądził 217 000 zł, a także kwotę 22 113 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.