Jazda rowerem, to oprócz przyjemności często także - szczególnie w większych miastach - ogromna ilość zaoszczędzonego czasu, głównie w godzinach szczytu. Podczas przemieszczania się rowerem musimy pamiętać o zachowaniu ostrożność. Według panującego w Polsce prawa, rowerzysta jest takim samym uczestnikiem ruchu jak kierujący samochodem czy motocyklista, co oznacza, że musi przestrzegać przepisów ruchu drogowego.

Cykliści powinni poruszać się po przeznaczonych dla nich ścieżkach rowerowych. Jeżeli nie ma takiej ścieżki, należy korzystać z pobocza, dopiero kiedy brak obu miejsc (pobocza lub ścieżki) możemy korzystać z jezdni. To bardzo ważne podczas ubiegania się o odszkodowanie, aby wszystkie przyjęte zasady były przestrzegane.


 

Wypadek – brak Twojej winy, co zrobić?

 
„Jeżeli chcemy, aby postępowanie odszkodowawcze przebiegało sprawnie powinniśmy w każdym przypadku, gdy mamy do czynienia z wypadkiem z udziałem rowerzysty, wezwać policję na miejsce zdarzenia. Wówczas policja zadba o odpowiednie dowody, m.in. sporządzi stosowną notatkę, gdzie zostaną opisane wszystkie szczegółowe informacje ze zdarzenia, wykona zdjęcia przedstawiające miejsce zdarzenia i jego skutki” – tłumaczy Marzena Walkowska, Kierownik Zespołu Likwidacji Szkód Centrum Odszkodowań DRB.
  Jeśli jesteśmy w stanie, zadbajmy o to aby poprosić świadków zdarzenia o możliwość kontaktu z nimi. Często ich zeznania okazują się bardzo ważne na etapie wyjaśniania okoliczności zdarzenia. Gdy na skutek wypadku doznaliśmy obrażeń, powinniśmy wezwać karetkę lub niezwłocznie zgłosić się do lekarza. Należy zadbać o pełną dokumentację medyczną, w której skład wchodzą: historia choroby, karta informacyjna leczenia szpitalnego oraz opisy wyników przeprowadzonych badań czy/i konsultacji. Warto zachowywać wszelkie rachunki i faktury za badania lekarskie, zakupy lekarstw itp. Pamiętajmy, że podczas ubiegania się o należne odszkodowanie, każdy dowód świadczący o wypadku oraz zdarzeniach nim wywołanych będą niezbędne by udowodnić winę osoby, która spowodowała wypadek oraz koszty, które ponieśliśmy w związku ze skutkami zdarzenia.  

PRZYDARZYŁ CI SIĘ WYPADEK? ODZYSKAJ ODSZKODOWANIE!

 

Wypadek – sprawca uciekł z miejsca zdarzenia.

  W 2017 roku najczęściej do wypadków z udziałem rowerzysty dochodzi w wyniku nieustąpienia pierwszeństwa przejazdu oraz nieprawidłowego wyprzedzania. Ponad 86% wypadków, stanowią wypadki w terenie zabudowanym. Skutki wypadku mogą być różne, zaczynając od uszkodzenia samego roweru, po ciężkie obrażenia, a kończąc nawet na wypadkach śmiertelnych. Rowerzysta nie będący sprawcą zdarzenia ma prawo do ubiegania się o odszkodowanie. Co jeśli sprawca zdarzenia ucieka z miejsca wypadku? Ponownie najważniejszą czynnością jest wezwanie na miejsce policji i wykonanie odpowiedniej dokumentacji aby wszcząć postępowanie karne. W każdej podobnej sytuacji powinniśmy także zadbać o zeznania świadków. Znalezienie sprawcy to zadanie policji lub prokuratury. Jeśli zostanie odnaleziony roszczenia odszkodowawcze będą kierowane bezpośrednio do jego ubezpieczyciela. Może się niestety zdarzyć tak, że sprawca wypadku się nie znajdzie, a sprawa zostanie umorzona. Istnieje wtedy jeszcze jedna droga do uzyskania należnej rekompensaty
„Poszkodowany rowerzysta ma prawo zgłosić roszczenia do dowolnego towarzystwa ubezpieczeń, które to rozpocznie proces likwidacji szkody, a następnie prześle akta szkody do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego – radzi Walkowska z Centrum Odszkodowań DRB. – UFG to instytucja, która wypłaca odszkodowania w dwóch przypadkach: kiedy sprawca zbiegł z miejsca wypadku i pozostaje nieznany lub kiedy sprawca w chwili zdarzenia nie posiada obowiązkowego OC” – dodaje Walkowska.
  [caption id="attachment_3092" align="aligncenter" width="522"] Wypadek rowerowy, a odszkodowanie[/caption]  

Wypadek – wina rowerzysty.

Rowerzyści nie mają obowiązku zawierania umowy ubezpieczenia OC, niewielki procent rowerzystów posiada ją dobrowolnie. To oznacza, że w razie wypadku spowodowanego z winy cyklisty, będzie on zobowiązany do zapłaty odszkodowania innym uczestnikom wypadku z własnej kieszeni.    

Arbiter S.A. od 2009 roku zajmuje się pomocą w rozwiązywaniu różnego rodzaju problemów prawnych.

Odzyskujemy należne odszkodowanie właśnie w takich sprawach. Jeżeli potrzebujesz pomocy, zgłoś się do nas -  Odszkodowanie za wypadek rowerowy.

      Źródło: https://www.drb.pl/wypadek-rowerowy-a-odszkodowanie/