Kiedy w miejscu, w którym się znajdujemy wybuchnie pożar wiemy, że pierwszą z rzeczy, które powinniśmy zrobić to wykonać telefon pod numer alarmowy 998 (straż pożarna). Są jednak takie sytuacje, kiedy pożar nabiera sił, a sam telefon do straży nie wystarczy. Co wtedy robić?


Poinformowanie straży pożarnej

Informując straż pożarną o zaistniałym zagrożeniu musimy podać kilka niezbędnych informacji: - adres, pod którym jest pożar – trasę dojazdu, jeśli  ten może być utrudniony np. w czasie zimy lub gdy pożar jest w trudno dostępnym i nieznanym miejscu – jeśli pożar ma miejsce w budynku wielorodzinnym, powinniśmy poinformować straż o tym, na którym piętrze się znajduje. Istotna jest także informacja o tym czy jest to mieszkanie, czy np. piwnica. – powinniśmy podać też swoje dane, imię oraz nazwisko oraz numer telefonu, z którego dzwonimy. Może się zdarzyć, że po zakończonej rozmowie, na ten sam numer, otrzymamy telefon zwrotny w celu potwierdzenia wiarygodności zgłoszenia. Ważne jest aby na wszelki wypadek nie odkładać telefonu i mieć go cały czas przy sobie.  

Szkody po pożarze? Wypełnij formularz kontaktowy, oddzwonimy!

 

Pożar – poinformowanie mieszkańców o zagrożeniu

W momencie powstania pożaru trzeba dokładnie określić stan zagrożenia, dlatego kiedy już zauważymy, że w naszym otoczeniu pojawił się pożar, niezwłocznie powinniśmy poinformować o tym wszystkie osoby, które mogą być zagrożone. Są to np. mieszkańcy danego budynku, osoby znajdujące się w sąsiedztwie czy współpracownicy. Wszystkie  osoby znajdujące się na miejscu zdarzenia i w jego pobliżu powinny zostać ewakuowane. Do powstania ognia mogą przyczynić się różne rzeczy. Najczęstszą z nich są zwarcia elektryczne urządzeń takich jak czajniki, komputery, ładowarki. Nawet niedopałek papierosa może spowodować ogromne szkody, dlatego, żeby wykluczyć ryzyko pojawienia się pożaru należy przed wyjściem z domu, pracy czy innych miejsc, w których znajdziemy wyżej wymienione urządzenia, wyłączyć je, wypiąć wtyczki z kontaktów i nie zostawiać źródeł ognia takich jak np. niedopałek papierosa.  

JEŚLI ZAUWAŻYSZ POŻAR – NIE WPADAJ W PANIKĘ

Działaj pewnie i świadomie, tylko takie zachowanie zapewni bezpieczeństwo!

  Poza poinformowaniem zagrożonych i straży pożarnej, o zaistniałej sytuacji powinniśmy poinformować także zarządcę lub właściciela budynku. Jeżeli mamy możliwość, w bezpieczny sposób odłączmy energię elektryczną poprzez wciśnięcie przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Bez wyraźnej konieczności nie powinniśmy otwierać drzwi i okien do pomieszczeń objętych pożarem. Dopływ powietrza może przyspieszyć rozprzestrzenianie się ognia. Następnie, jeśli dysponujemy sprawnym sprzętem gaśniczym, powinniśmy zacząć gasić pożar oraz sprawdzić czy osoby poszkodowane potrzebują pomocy.   [caption id="attachment_3373" align="aligncenter" width="503"]Pożar domu mieszkania hali budynków gospodarczych Ubezpieczyciel wypłacił zaniżone odszkodowanie? Kliknij w obrazek i wypełnij formularz, odzyskaj należne odszkodowanie![/caption]   Jeśli dojazd do budynku z jakichś przyczyn jest utrudniony. np. jest zima, są zaspy lub pożar ma miejsce w mało dostępnym miejscu, na trasie straży do źródła pożaru, powinny znaleźć się osoby, które ułatwią strażakom dojazd i pokierują ich we właściwym kierunku. Do czasu przybycia straży pożarnej akcją ratowniczo-gaśniczą kieruje osoba wskazana w Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego lub w Instrukcji ogólnej. Po przybyciu straży pożarnej na miejsce, dowodzenie akcji zawsze przejmuje kierownik akcji ratowniczej. Ma on prawo żądania niezbędnej pomocy od wszelkich instytucji państwowych i organizacji, a także od obywateli. Dlatego też wszystkie osoby znajdujące się w miejscu pożaru powinny podporządkować się jego poleceniom.    

Centrum pożaru

Gdyby zdarzyło się tak, że znajdziemy się w środku niebezpiecznego pożaru i będziemy musieli się ewakuować, jeśli mamy taką możliwość – zakryjmy usta mokrą szmatką. Pozwoli to uniknąć wdychania dymu, który jest bardzo niebezpieczny. Opuszczając zadymiony budynek pamiętajmy o tym, żeby wychodzić z niego znajdując się jak najbliżej podłogi    

WAŻNE

  • Nie wolno gasić wodą instalacji i urządzeń elektrycznych będących pod napięciem.
  • W razie podejrzenia, że ktoś został w zagrożonym budynku, należy natychmiast przekazać taką informację kierującemu akcją ratowniczą.
  Telefony alarmowe     Źródła: https://pg.edu.pl/dzial-bezp-higieny-pracy-i-ochrony-ppoz/zasady-ewakuacji Co zrobić podczas pożaru? - Instalacje - Budowa i remont - Infor.pl