W 2020 roku do Sądu Okręgowego w Warszawie trafiło ponad 17,6 tys. spraw frankowych. To prawie czterokrotnie więcej niż w 2019 r. To właśnie do SO w  Warszawie trafia najwięcej spraw frankowiczów. W tej chwili obciążenie sędziów przekracza fizycznie ich możliwości. Przeciętnie każdy z sędziów w wydziale cywilnym zajmuje się sprawami, których akta zajmują ponad 400 tys. stron. Sekcja Prasowa SO w Warszawie informuje, że w 2020 r. sąd odnotował kilkuset procentowy wzrost liczny napływających spraw. Od stycznia do listopada 2020 r. trafiło tam ponad 17,6 tys. spraw frankowych. Stanowiły one aż 71 % łącznego napływu do wydziałów cywilnych pierwszej instancji warszawskiego Sądu Okręgowego. Pod koniec 2019 roku średnia liczba spraw, w których jednocześnie sędzia ma obowiązek podejmować czynności wynosiła ponad 361 spraw, w tym około 119 frankowych. Na koniec listopada 2020 r. było to już aż ok. 590 spraw, z czego 313 frankowych! W tej chwili w SO w Warszawie jest ok. 51 sędziów rozpoznających sprawy frankowe.  
„Oznacza to, że obecnie 51 sędziów orzeka w 70 proc. spraw z roszczeń kredytobiorców z całej Polski. Wydaje się, że referaty sędziów Sądu Okręgowego w Warszawie w cywilnych wydziałach pierwszoinstancyjnych są obecnie najbardziej obciążone w skali kraju. Od dawna takie obciążenie przekracza fizycznie ludzkie możliwości”

– komentuje Sylwia Ubrańska z Sekcji Prasowej Sądu Okręgowego w Warszawie.

Szacuje się, że dotychczas “tylko” 5 proc. frankowiczów poszło do sądów.    Tak duże obciążenie sędziów wpływa na szybkość rozpoznawania spraw. Obecnie na wyznaczenie PIERWSZEGO TERMINU rozprawy w sprawie cywilnej osoba dochodząca roszczenia musi oczekiwać niekiedy ponad rok! Ulgą ma być utworzenie specjalnego wydziału do spraw frankowych. Pod koniec 2020 r. zgodę na to wydało Ministerstwo Sprawiedliwości. Wydział ruszy prawdopodobnie w drugim kwartale 2021 r.  
„Plan utworzenia odrębnego wydziału do spraw frankowych, przedstawiony Ministerstwu Sprawiedliwości, zakładał zinformatyzowanie tego wydziału i digitalizację akt, pozwalające na kontrolę sprawności postępowania. Jednocześnie w pozostałych sprawach umożliwiłoby to sędziom podejmowanie czynności pozwalających na ich sprawniejsze zakończenie. Nie zapadły jeszcze decyzje dotyczące liczby sędziów, którzy mieliby orzekać w nowoutworzonym wydziale, zasady kierowania sędziów do tego wydziału”

– informuje Sylwia Ubrańska.

Podkreśla jednak, że rozwiązania systemowe są niezbędne, skoro wszystko wskazuje na to, że liczba spraw frankowych kierowanych do Sądu Okręgowego w Warszawie nadal będzie rosła.      

Jeśli jeszcze nie zgłosiłeś się po bezpłatną analizę swojej umowy kredytowej, nadszedł ten czas. Wyślij skan umowy na adres frankowicze@arbitersa.pl i dołącz do zadowolonych klientów, którzy nie są już frankowiczami.

WIĘCEJ: TUTAJ