Ochrona ubezpieczeniowa od szkód w uprawach, powstałych w wyniku gradu, powodzi, przymrozków wiosennych i suszy przewiduje 14-dniowy okres karencji, czyli odpowiedzialność Towarzystwa Ubezpieczeniowego rozpoczyna się z 15-tym dniem od zawarcia umowy ubezpieczenia. W przypadku szkód od ognia, które dotknęły plonów tytoniu, ziół czy chmielu, odpowiedzialność Towarzystwa Ubezpieczeniowego uzależniona jest od chwili rozpoczęcia technologicznego procesu suszenia tych plonów, natomiast w plonach zbóż, kukurydzy na ziarno czy roślin oleistych – od okresu dojrzałości.


 

JAK UBEZPIECZYCIEL PRZEPROWADZA LIKWIDACJĘ SZKODY?

  Ubezpieczyciel podczas oględzin ustala powierzchnię uszkodzonych upraw i określa procent zmniejszenia plonu. Dane te zbiera oddzielnie dla każdego uszkodzonego pola. Dlaczego? Aby ustalić, czy nie zachodzi potrzeba zastosowania franszyzy integralnej, czyli wyeliminowania szkód poniżej 10% (lub poniżej 25% w przypadku suszy). Kolejnym krokiem jest wyliczenie szkody, gdzie oprócz powyżej wskazanych parametrów bierze pod uwagę sumę ubezpieczenia, wydajność plonu z 1 ha oraz cenę jednostkową plonu.      

WYPEŁNIJ FORMULARZ I UZYSKAJ BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ

 

 

   

LIKWIDACJA SZKODY W ROLNICTWIE

    Uczestnicz w oględzinach     UPRAWY OBJĘTE OBOWIĄZKOWYM DOTOWANYM UBEZPIECZENIEM UPRAW ROLNYCH:
  • zboża
  • kukurydza
  • rzepak, rzepik
  • ziemniaki, buraki cukrowe
  • chmiel, tytoń
  • warzywa gruntowe
  • owoce drzew i krzewów owocowych oraz truskawek
  • nasadzenia drzew i krzewów owocowych oraz truskawek
  • rośliny strączkowe
     

Uważasz, że Twój ubezpieczyciel postępuje nieuczciwie?

Skontaktuj się z nami! Oddaj sprawę w ręce profesjonalistów – ODZYSKAMY TWOJE ODSZKODOWANIE!

Wypełnij formularz kontaktowy - https://www.odszkodowanie.arbitersa.pl/ - lub napisz e-mail – sprawy@arbitersa.pl