„Rzeczpospolita” podała informacje, z których wynika, że jeszcze w tym tygodniu pierwsza prezes SN Małgorzata Manowska ma skierować do całej Izby Cywilnej SN kilka pytań prawnych o rozstrzygnięcie spornych kwestii w sprawach o kredyty frankowe.

  Sądy oraz prawnicy mają nadzieję, że odpowiedzi na te pytania ułatwią im pracę. We wniosku prezes SN zawarła pytania dotyczące wielu zagadnień frankowych. Między innymi o to czy można zamienić klauzule abuzywne (niedozwolone) w umowie innymi lub jak uniknąć rozbieżności przy rozliczaniu stron umowy kredytowej kiedy umowa zostaje unieważniona.  
„Rozstrzygnięcia SN wymagają dwie kwestie: czy umowa frankowa może obowiązywać mimo stwierdzenia bezskuteczności przeliczeń walutowych i jak mają wyglądać rozliczenia stron. Po uregulowaniu tych kwestii wiele spraw o kredyt frankowy mogłoby być rozstrzyganych przez sądy już na pierwszym terminie. Dlatego SN powinien wypowiedzieć się jak najszybciej” – wskazuje adwokat Marcin Szymański.
   

Uchwała całej Izby SN z chwilą jej podjęcia uzyskuje moc zasady prawnej i jak długo nie zostanie zmieniona, wiąże wszystkie składy orzekające SN, a siłą autorytetu wszystkie sądy w Polsce (art. 87–88 ustawy o SN).

 

Jeśli jeszcze nie zgłosiłeś się po bezpłatną analizę swojej umowy kredytowej, nadszedł ten czas. Wyślij skan umowy na adres frankowicze@arbitersa.pl i dołącz do zadowolonych klientów, którzy nie są już frankowiczami.

 

Więcej  "tutaj"