Otrzymałeś odmowę wypłaty lub wypłacone odszkodowanie zostało zaniżone? Jest to częsta praktyka zakładów ubezpieczeniowych, które nierzadko zaniżają stawki w swoich kosztorysach.

 

Niskie odszkodowanie lub jego brak, powoduje że nie starcza na naprawę szkody. Pamiętaj! Masz możliwość odwołania się od  decyzji ubezpieczyciela!


 

W JAKIM CZASIE MOŻEMY ODWOŁAĆ SIĘ OD DEZCYZJI?

Na odwołanie od decyzji ubezpieczyciela mamy dużo czasu. Zgodnie z art. 819 § 1 kodeksu cywilnego są to aż 3 lata. Istnieją jednak wyjątki. Jeśli szkoda wynikała z czynu niedozwolonego, to na odwołanie się mamy aż 10 lat, natomiast zgodnie z art. 442 kodeksu cywilnego, jeśli szkoda jest wynikiem przestępstwa, to przedawnia się dopiero po 20 latach. Z doświadczenia wiemy, że odwołanie najlepiej jest jednak złożyć najszybciej jak to możliwe.    

WYPEŁNIJ FORMULARZ I UZYSKAJ BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ

   

JAKA POWINNA BYĆ FORMA ODWOŁANIA OD DECYZJI UBEZPIECZYCIELA?

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym określa, w jakiej formie może zostać złożone odwołanie od decyzji ubezpieczyciela. Warto jednak zwrócić uwagę, którą drogę wskazuje ubezpieczyciel, aby skrócić czas załatwiania sprawy. Ubezpieczyciel w wydanej decyzji powinien poinformować nas o prawie złożenia reklamacji oraz wskazać formę, w której możemy to zrobić. Możliwe formy odwołania od decyzji ubezpieczyciela: - ustna – odwołanie telefoniczne lub złożone osobiście w placówce zakładu ubezpieczeń. - elektroniczna – odwołanie przesłane mailowo lub przez formularz on-line (jeśli TU oferuje taką opcję). -pisemna – pisemne odwołanie przesłane pocztą lub złożone w oddziale ubezpieczyciela.  

CO NAPISAĆ W ODWOŁANIU?

Najważniejsze informacje, o których trzeba pamiętać pisząc odwołanie:
  • twoje dane adresowe,
  • dane ubezpieczyciela,
  • numer likwidacji szkody,
  • sprecyzowane roszczenie (pamiętajmy, żeby wskazać jakiej kwoty się domagamy),
  • uzasadnienie,
  • podpis.
  Treść odwołania uzależniona jest od danej sprawy. Musimy udokumentować ubezpieczycielowi swoje odwołanie. Opinia, że wysokość odszkodowania jest niewystarczająca to niestety za mało. Przykłady dokumentów, których możemy użyć w uzasadnieniu:
  • ceny części/usług/materiałów, jeśli zostały zaniżone w kosztorysie;
  • ekspertyza rzeczoznawcy,
  • wszelkie faktury za naprawy szkód, które potwierdzają, że odszkodowanie nie było wystarczające dla ich zlikwidowania.
  W treści odwołania powołaj się na wcześniej już wskazaną Ustawę z 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji. Starajmy się pisać odwołanie konkretnie i zawierać w nim argumenty, które pokażą dlaczego nie zgadzam się z decyzją ubezpieczyciela.  

PRZY PISANIU ODWOŁANIA WARTO SKORZYSTAĆ Z POMOCY EKSPERTÓW, KTÓRZY POSIADAJĄ DOŚWIADCZENIE W TEGO TYPU SPRAWACH  I WIEDZĄ NA CO ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ PODCZAS ROZMÓW Z DANYM TOWARZYSTWEM UBEZPIECZEŃ.

    [caption id="attachment_3795" align="aligncenter" width="645"]Odzyskaj należne odszkodowanie Skorzystaj z pomocy ekspertów, odzyskaj należne odszkodowanie![/caption]    

ILE CZASU MA TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE NA ODPOWIEDŹ?

Towarzystwo ubezpieczeniowe na odpowiedź ma 30 dni od dnia zgłoszenia szkody lub 60 dni w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych. Co w przypadku, kiedy TU nie odpowie  w tym czasie? Jeśli tak się zdarzy, TU musi uzasadnić opóźnienie i wskazać termin rozpatrzenia reklamacji. Jeżeli ubezpieczyciel nie dotrzyma terminu albo nie odpowie na nasze odwołanie, reklamacja zostaje automatycznie uznana za zaakceptowaną.  

W ODPOWIEDZI OD TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ MUSI ZNALEŹĆ SIĘ POUCZENIE O TYM, W JAKI SPOSÓB MOŻEMY DOCHODZIĆ SWOICH RACJI.

Mamy kilka możliwości. Możemy zgłosić się do Rzecznika Finansowego, skierować sprawę do sądu lub skorzystać z pomocy kancelarii prawnej.    

ODZYSKAJ NALEŻNE ODSZKODOWANIE