Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przedstawił wynik analizy potencjalnego wpływu na banki zmian otoczenia prawnego na portfel mieszkaniowych kredytów walutowych związanych z kursem franka szwajcarskiego.

Z analizy wynika, że szacowany koszt dla banków to 34,5 mld zł. To obliczenie dla wariantu zaproponowanego w grudniu ub. r. przez przewodniczącego KNF, polegającego na zawarciu ugód z klientami, w ramach których mieszkaniowy kredyt walutowy od daty jego uruchomienia zostałby rozliczony tak, jak kredyt złotowy według stopy WIBOR. Z szacunków wynika, że najwięcej nominalnie przewalutowanie kosztować będzie PKO BP, ale proporcjonalnie do swojej wielkości najwięcej zapłaci Bank Millennium.
  • PKO BP - 6,1-6,7 mld zł
  • mBank - 4,7-5,4 mld zł
  • Bank Millennium - 4,1-5,1 mld zł
  • Santander BP - 2,7 mld zł
  • BNP Paribas - 0,7-1,3 mld zł
  • Bank Pekao - 350-400 mln zł
 

Jeśli jeszcze nie zgłosiłeś się po bezpłatną analizę swojej umowy kredytowej, nadszedł ten czas. Wyślij skan umowy na adres frankowicze@arbitersa.pl i dołącz do zadowolonych klientów, którzy nie są już frankowiczami.

Więcej  “tutaj”