Odpowiadając  na zapytania wielu naszych klientów – rolników, gospodarzy, producentów rolnych w temacie jak skutecznie likwidować szkody w uprawach, na samym początku należy zaznaczyć, że jest to proces nieco skomplikowany, na pewno wymagający fachowej wiedzy.


Dlaczego?

Z powodu braku precyzyjnych uregulowań ustawowych. Ustawa o obowiązkowym ubezpieczeniu upraw nie definiuje pojęcia „odszkodowanie”, a co za tym idzie, towarzystwa ubezpieczeniowe posiadają bardzo dużą swobodę i dowolność w zakresie kształtowania umowy ubezpieczenia jak i jej ogólnych warunków. Są to dokumenty, które określają zakres odszkodowania, wyłączenia odpowiedzialności TU, wskazują również na normy likwidacji szkody. Wszystkie najistotniejsze zapisy, które będą odnosiły się do likwidacji szkody na późniejszym etapie, znajdują się właśnie w tych dokumentach. Brak precyzyjnych uregulowań ustawowych spowodował pewną asymetrie w uprawnieniach pomiędzy rolnikiem a TU.   Z perspektywy Kancelarii Prawnej, spotykamy się z coraz większa ilością zgłoszeń ze strony naszych klientów, właśnie z problemami uzyskania odpowiedniego odszkodowania z tytułu strat w uprawach bądź całkowitej odmowy ze strony TU.    

WYPEŁNIJ FORMULARZ I UZYSKAJ BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ

    Podobna tendencja odnotowana jest również w przypadku skarg zgłaszanych do Rzecznika Finansowego, tam również rolnicy składają wnioski, głownie skarżąc się na odmowy odszkodowania ze strony TU. Rzecznik Finansowy rzeczywiście bacznie przygląda się tej sytuacji, głownie z powodu, że są to ubezpieczenia – przypomnijmy - dotowane z budżetu państwa.   Rzecznik finansowy o ubezpieczeniach     Z naszej praktyki i doświadczenia wynika, że najczęstszymi problemami, z którymi borykają się rolnicy przy likwidacji szkód są następujące sytuacje:
  1. Niedotrzymywanie właściwych terminów oględzin przez likwidatorów - likwidatorzy z TU przyjeżdżają na nie zbyt późno.
  2. Bardzo rzadko spotykamy się z sytuacją dwuetapowej likwidacji szkody, co nie pozwala do końca adekwatnie określić wielkości tej szkody oraz jej jakości.
  3. Wygórowane normy likwidacji szkody częściowej.
  4. Zanizanie procentowej wartości szkody.
  5. Niekorzystne dla rolników sposoby metody likwidacji szkody całkowitej.
  6. Powszechne jest nadużywanie franszyzy integralnej oraz wycena wartości szkody znacznie poniżej wartości rynkowych.
 
Uczulam na najważniejszy punkt związany z likwidacją szkody – zgromadzenie odpowiednich dowodów, zabezpieczenie swojego interesu. Nawet działania prewencyjne, czyli przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego sądowego – to wszystko wpłynie później na zwiększenie prawdopodobieństwa wygrania.
  Uczestnicz w oględzinach  

Uważasz, że Twój ubezpieczyciel postępuje nieuczciwie?

Skontaktuj się z nami! Oddaj sprawę w ręce profesjonalistów – ODZYSKAMY TWOJE ODSZKODOWANIE!

Wypełnij formularz kontaktowy - https://www.odszkodowanie.arbitersa.pl/ - lub napisz e-mail – sprawy@arbitersa.pl