Ryzyko ujemnych skutków przezimowania zostało następująco zdefiniowane w ustawie: Ujemne skutki przezimowania oznaczają szkody spowodowane wymarznięciem, wymoknięciem, wyprzeniem, wysmaleniem lub wysadzeniem roślin, w okresie od dnia 1 grudnia do dnia 30 kwietnia, polegające na całkowitym lub częściowym zniszczeniu roślin lub całkowitej utracie plonu lub jego części.


  [caption id="attachment_4209" align="aligncenter" width="591"] Kliknij i zostaw swój numer! Oddzwonimy![/caption]  

Wymarzanie roślin

– częściowe lub całkowite uszkodzenie rośliny w wyniku działania na nią niskimi temperaturami. Powoduje to odwodnienie komórek roślin, tworząc w przestrzeni komórkowej kryształki lodu. Powodują one nieodwracalne uszkodzenie protoplazmy.  

Wymakanie roślin

– zjawisko polegające na zatapianiu roślin i w konsekwencji ich uszkadzanie poprzez wodę powstającą w czasie roztopów lub powodzi. Rozmiar strat zależy od czasu zalegania wody.  

Wyprzenie roślin

– nieinfekcyjna lub infekcyjna choroba roślin o podłożu mieszanym. Występuje w wyniku zbyt długiego zalegania okrywy śnieżnej.  

Wysmalanie roślin

– zjawisko występujące w zimie, kiedy rośliny nie są okryte śniegiem, w temperaturach poniżej 0 °C i wietrze wiejącym przez dłuższy czas. W takich warunkach następuje stopniowe osłabienie węzła krzewienia i nadmierna transpiracja wody.    

WYPEŁNIJ FORMULARZ I UZYSKAJ BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ

   

Wysadzanie roślin

- spowodowane jest ono częstymi zmianami temperatury szczególnie na przedwiośniu, kiedy to temperatura w dzień jest dodatnia, a nocą ziemia zamarza. Wysadzanie zachodzi głównie na glebach bogatych w próchnicę (np. torfowych), które mają dużą zdolność gromadzenia wody. Częste zamarzanie i odmarzanie gleby, które  powoduje zmianę jej objętości prowadzi do uszkodzeń i rozrywania korzeni roślin.  

Kiedy zgłasza się szkodę w uprawach? Oto najważniejsze terminy:

Od 1 grudnia – szkody powstałe w wyniku ujemnych skutków przezimowania. Od 21 marca – szkody powstałe w wyniku suszy. Od 15 kwietnia – szkody powstałe w wyniku przymrozków wiosennych.
 

Uważasz, że Twój ubezpieczyciel postępuje nieuczciwie?

Skontaktuj się z nami! Oddaj sprawę w ręce profesjonalistów – ODZYSKAMY TWOJE ODSZKODOWANIE!

Wypełnij formularz kontaktowy - https://www.odszkodowanie.arbitersa.pl/ - lub napisz e-mail – sprawy@arbitersa.pl