Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) zdecydował o utworzeniu rezerwy na ryzyko prawne związane z kredytami hipotecznymi denominowanymi do waluty obcej na łączną kwotę 399 mln zł!

"Na dzień sporządzenia raportu, po uwzględnieniu obniżenia funduszy własnych, zarówno bank, jak i grupa kapitałowa banku spełniały zalecany przez KNF poziom współczynników kapitałowych"
- czytamy w komunikacie.

Jeśli jeszcze nie zgłosiłeś się po bezpłatną analizę swojej umowy kredytowej, nadszedł ten czas. Wyślij skan umowy na adres frankowicze@arbitersa.pl i dołącz do zadowolonych klientów, którzy nie są już frankowiczami.

Więcej  “tutaj”