O odszkodowanie można starać się, gdy doszło do szkody na osobie lub na mieniu, np.:

  • odszkodowanie za zniszczoną nieruchomość wskutek wichury, huraganu (zerwany dach), powodzi, deszczu nawalanego itp.
  • odszkodowanie za zalanie mieszkania przez sąsiada
  • odszkodowanie za pożar domu
  • odszkodowanie dla rolnika za szkody na plonach (np. przymrozki, gradobicie)
  • odszkodowanie za szkodę na pojeździe (np. samochód, motocykl, kombajn)
  • odszkodowanie za wypadek komunikacyjny (poszkodowani pasażerowie, kierowca)
  • zadośćuczynienie za śmierć bliskiego w wypadku komunikacyjnym
  • i inne

 

WYDARZYŁ SIĘ WYPADEK? ODZYSKAJ ODSZKODOWANIE!

  Szkoda na mieniu Poszkodowanemu przysługuje oczywiście odszkodowanie za na przykład uszkodzony w wypadku pojazd, zniszczony dom czy mieszkanie wskutek zalania, wichury czy innych zdarzeń losowych. Gdy dochodzi do szkody rzeczowej, czyli tej na mieniu, ubezpieczyciel wysyła swojego rzeczoznawcę, którego zadaniem jest oszacowanie szkód, ocena stanu mienia i kosztów naprawy. Rzeczoznawca na miejscu przygotowuje protokół szkody, do którego poszkodowany ma możliwość wniesienia swoich uwag i zastrzeżeń. Na podstawie protokołu, ubezpieczyciel przygotowuje kosztorys, który uwzględnia kwotę należnego odszkodowania. Bardzo często zdarza się, że ubezpieczyciele zaniżają odszkodowanie nawet o 70%. Towarzystwa ubezpieczeniowe w 2019 roku wypłaciły łącznie niemal 42 mld złotych odszkodowań. Od kilku lat systematycznie rośnie wysokość wypłat odszkodowań komunikacyjnych. W 2019 roku wypłaty z OC dotyczyły 5%, a z AC 11% ubezpieczonych pojazdów.  Łącznie sam segment ubezpieczeń komunikacyjnych wygenerował blisko 2 miliony procesów likwidacji szkód. Średni koszt szkody z OC wynosił około 7800 zł, a szkody z AC 6 900 zł.   Zadośćuczynienie, czyli odszkodowanie za krzywdy Kiedy na przykład w wypadku komunikacyjnym ucierpiał nie tylko samochód, ale również ty lub inny pasażerowie, możecie domagać się odszkodowania za doznane krzywdy – są to nie tylko koszty leczenia czy rehabilitacji, ale także odszkodowanie za cierpienia moralne, czyli zadośćuczynienie. Zadośćuczynienie można również uzyskać za śmierć bliskiej osoby w wypadku komunikacyjnym. W 2020 roku w wypadkach drogowych poszkodowane zostały 28 954 osoby, w tym śmierć poniosło 2 491 osób, a 26 463 zostały ranne (w tym 8 805 ciężko). Zadośćuczynienie ma za zadanie pokryć niematerialne straty: przeżyty stres, ból i traumę. Jego wysokość zależy od rozmiaru obrażeń, czasu leczenia, straconych możliwości finansowych, wieku poszkodowanego. Brane są pod uwagę nie tylko przeżyte cierpienia, ale też możliwe konsekwencje w przyszłości.           

Arbiter S.A. od 2009 roku zajmuje się pomocą w rozwiązywaniu różnego rodzaju problemów prawnych.

Odzyskujemy należne odszkodowanie właśnie w takich sprawach. Jeżeli potrzebujesz pomocy, zgłoś się do nas -  Odszkodowanie za szkody osobowe.