Jeżdżąc po drogach, często napotykamy nierówną, dziurawą nawierzchnie. Czasami niezauważone dziury mogą uszkodzić nasz samochód. Od kogo możemy domagać się odszkodowania i w jakiej wysokości?

  Gdy nasze auto zostanie uszkodzone bez udziału drugiego pojazdu i nie z naszej winy, co robić? Jeżeli samochód ucierpiał z powodu dziurawej nawierzchni, odszkodowanie jest możliwe, pod warunkiem, że miało miejsce NA DRODZE PUBLICZNEJ. Aby jednak starać się o odszkodowanie, musimy udowodnić, że po drodze poruszaliśmy się zgodnie z przepisami ruchu drogowego, obowiązującymi na tym odcinku jezdni.  

Wydarzył się wypadek? Odzyskaj należne odszkodowanie!

   

Kto jest odpowiedzialny za stan drogi?

Każda z dróg ma swojego zarządcę i to on jest odpowiedzialny za jej stan. Art. 20 ustawy o drogach publicznych informuje o zadaniach i obowiązkach zarządcy dróg, w tym:  
Art.20 Ust.10 przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym weryfikację cech i wskazanie usterek, które wymagają prac konserwacyjnych lub naprawczych ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego.
   

Dowody

W każdym przypadku starania się o odszkodowanie, ważną rzeczą są dowody. Zaraz po zdarzeniu należy wezwać policję lub straż miejską, która sporządzi protokół (powinniśmy dopilnować aby zostały wykonane zdjęcia otoczenia, drogi, zapis szkód i przyczyna ich powstania). Warto rozejrzeć się czy w czasie zdarzenia na drodze jest świadek, który potwierdzi przebieg zdarzeń. Ważne jest  zatrzymanie wszystkich faktur czy paragonu, które poświadczą o kosztach naprawy samochodu.  

 

Odszkodowanie

Kwota odszkodowania o jaką możemy się ubiegać, powinna pokryć naprawę auta. Drugą możliwością jest ubieganie się o odszkodowanie z tytułu utraconego zarobku, w przypadku kiedy samochód służył do pracy lub kiedy w czasie naprawy musieliśmy wynająć samochód zastępczy.    

 

WAŻNE! Odszkodowanie powinno umożliwić naprawę na częściach oryginalnych!

     
 

Arbiter S.A. od 2009 roku zajmuje się pomocą w rozwiązywaniu różnego rodzaju problemów prawnych.

Odzyskujemy należne odszkodowanie właśnie w takich sprawach. Jeżeli potrzebujesz pomocy, zgłoś się do nas –  Odszkodowanie za szkody osobowe.