Ubezpieczalnie uwzględniają pożar jako zdarzenie, kwalifikujące do wypłaty odszkodowania, jednak trzeba zwrócić uwagę na zapisy w umowie, w których podane są konkretne przyczyny pożaru.

Najczęściej zdarzenia takie jak uderzenie pioruna zobowiązują ubezpieczyciela do wypłaty odszkodowania, za to zwarcie instalacji elektrycznej lub zapalenie się sadzy w przewodzie kominowym może być problematyczne. Jeśli te zdarzenia wynikały z zaniedbania osób odpowiedzialnych za dbanie o instalację lub regularne czyszczenie komina – TU może nie wypłacić odszkodowania. Sytuacją sporną są również podpalenia. Jeśli dojdzie do takich sytuacji, musimy być w stanie udowodnić, że pożar nie powstał z naszej winy.
 

Pożar nieruchomości? Zgłoś się do nas i odzyskaj należne odszkodowanie!

 

JAK ZGŁOSIĆ SZKODĘ DO UBEZPIECZYCIELA

Aby otrzymać odszkodowanie, szkodę należy niezwłocznie zgłosić do towarzystwa ubezpieczeniowego. Do ubezpieczyciela należy przesłać dokumentacje zdarzenia. Najważniejszą rzeczą jest notatka na temat pożaru i jego przyczyny sporządzona przez straż pożarną. Często to na jej podstawie, TU  decydują o przyznaniu odszkodowania. W dokumentacji powinny znaleźć się także zdjęcia szkody oraz wniosek o wypłatę odszkodowania, w którym podamy m.in. listę strat. Będziemy musieli umówić się z przedstawicielem firmy, aby ten mógł na miejscu zdarzenia skontrolować stan faktyczny ze składanym wnioskiem i zdjęciami.     Jeżeli przy zgłaszaniu szkody nie jesteśmy czegoś pewni, warto zadzwonić do firmy, która ubezpiecza naszą nieruchomość i przez infolinię dowiedzieć się co zrobić, by przyspieszyć procedurę. Ogromne znaczenie przy odszkodowaniu po pożarze ma suma ubezpieczenia, które posiadamy. To od tej sumy zależy, czy wypłacone pieniądze pozwolą pokryć nam straty.    

Ubezpieczyciel na obowiązek udzielenia odpowiedzi bez zbędnej zwłoki, ale nie później niż w terminie 30 dni od otrzymania pisma. W szczególnie skomplikowanych sprawach odpowiedz na reklamację powinna być udzielono w terminie 60 dni od dnia jej złożenia.

 

 

UBEZPIECZYCIEL ZANIŻYŁ ODSZKODOWANIE? NAPISZ DO NAS!

 
 

Arbiter S.A. od 2009 roku zajmuje się pomocą w rozwiązywaniu różnego rodzaju problemów prawnych.

Odzyskujemy należne odszkodowanie właśnie w takich sprawach. Jeżeli potrzebujesz pomocy, zgłoś się do nas –  Odszkodowanie za szkody na nieruchomościach.