Przydarzył Ci się wypadek, ale sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia? Takie sytuacje niestety się zdarzają, ale nie zawsze oznacza to, że nie uda nam się odzyskać należnego odszkodowania.

Brak sprawcy wypadku nie musi oznaczać braku odszkodowania. Jeżeli nie jesteśmy w stanie zidentyfikować sprawcy, odszkodowanie wypłaci nam Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.  

ZDARZYŁ SIĘ WYPADEK? ODZYSKAJ NALEŻNE ODSZKODOWANIE!

  Musimy jednak wiedzieć, że nie każda szkoda może zostać zrekompensowana przez UFG. Szkody, za które możemy domagać się odszkodowania to: - na osobie (dotyczące zdrowia i życia człowieka) - na mieniu

! O odszkodowanie za szkody na mieniu możemy starać się pod warunkiem, że u uczestnika zdarzenia doszło do obrażeń ciała, a rozstrój zdrowia lub naruszenie czynności narządów trwały dłużej niż 14 dni.

CO TO OZNACZA? Jeżeli zdarzył ci się wypadek, w którym został uszkodzony pojazd, ale nie doszło do obrażeń ciała, a sprawca pozostaje nieznany – Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny nie jest zobowiązany do naprawy takiej szkody.   30 DNI – jest to czas, w którym UFG ma obowiązek wypłacić odszkodowanie, licząc od dnia, kiedy otrzyma akt szkody od Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Możliwe jest przedłużenie  tego terminu, aż UFG wyjaśni okoliczności niezbędne do ustalenie odpowiedzialności Funduszu oraz wysokość odszkodowania. Jest to termin 14 dni od dnia wyjaśnienia okoliczności.

 

 

Arbiter S.A. od 2009 roku zajmuje się pomocą w rozwiązywaniu różnego rodzaju problemów prawnych.

Odzyskujemy należne odszkodowanie właśnie w takich sprawach. Jeżeli potrzebujesz pomocy, zgłoś się do nas –  Odszkodowanie za szkody osobowe.