Stopa SARON od przyszłego roku ma zastąpić w każdej umowie i instrumencie finansowym na terenie Unii Europejskiej stopę LIBOR. Skargę na rozporządzenie Komisji Europejskiej w tej sprawie złożyła do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) frankowiczka z Polski.

W październiku Komisja Europejska wydała rozporządzenie wykonawcze, z którego wynika, iż od 1 stycznia 2022 roku, wskaźniki LIBOR dla franka szwajcarskiego zostaną zastąpione przez wskaźniki SARON, publikowane przez SIX Swiss Exchange Financial Information AG (SIX). Wskaźniki służą do wyliczania raty kredytu.  

Skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na to rozporządzenie złożyła Beata Sołowicz. Jak powiedział na konferencji prasowej w tej sprawie reprezentujący ją radca prawny Mariusz Korpalski, skarga ta została złożona w trybie traktatowym, gdyż każdy obywatel UE, którego dotyczy akt prawa Unii może w ciągu 2 miesięcy od jego opublikowania złożyć skargę do TSUE.


Jeśli jeszcze nie zgłosiłeś się po bezpłatną analizę swojej umowy kredytowej, nadszedł ten czas. Wyślij skan umowy na adres frankowicze@arbitersa.pl i dołącz do zadowolonych klientów, którzy nie są już frankowiczami.

Więcej  “tutaj”