Osoby spłacające kredyty frankowe w Millennium, które procesują się z bankiem, otrzymują od niego wezwania do zwrotu kapitału i tzw. wynagrodzenia za korzystanie z kapitału.

Pełnomocnicy frankowiczów dostrzegają w tym niekonsekwencję banku, który w procesie podnosi, że umowa kredytu powiązanego z walutą obcą jest ważna, a roszczenia kredytobiorców są niezasadne. Zachowanie banków może być oceniane jako nieetyczne i nieuczciwe. Bank Millenium wzywa niepokornych frankowiczów do spełnienia świadczenia przez zapłatę kwoty, na którą składają się: kwota odpowiadająca wysokości udostępnionego przez bank w PLN kapitału na podstawie umowy oraz kwota stanowiąca równowartość korzyści majątkowej uzyskanej przez kredytobiorcę w związku z korzystaniem z kapitału udostępnionego przez bank na podstawie umowy liczona za okres od daty rzeczywistego uruchomienia poszczególnych transz do wskazanej przez bank daty.  


Jeśli jeszcze nie zgłosiłeś się po bezpłatną analizę swojej umowy kredytowej, nadszedł ten czas. Wyślij skan umowy na adres frankowicze@arbitersa.pl i dołącz do zadowolonych klientów, którzy nie są już frankowiczami.

Więcej  “tutaj”