Doznałeś szkody w tramwaju lub autobusie miejskim? Możesz domagać się odszkodowania!

Przedsiębiorstwo komunikacyjne ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka, co znaczy, że odszkodowanie nie należy się tylko wtedy, kiedy wina za szkodę jest po stronie pasażera, wydarzyła się z powodu działania siły wyższej lub z wyłącznej winy osoby trzeciej.  

odpowiedzialność na zasadzie ryzyka (art. 436. § 1 k.c.)

  Jeżeli będąc pasażerem, przyczynimy się do zaistnienia wypadku lub rozmiaru szkód, np. jadąc autobusem miejskim zajęliśmy miejsce stojące i nie trzymaliśmy się poręczy – odszkodowanie może zostań pomniejszone.  

Wydarzył się wypadek? Odzyskaj należne odszkodowanie!

  Odszkodowanie za wypadek może obejmować: - zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji, dodatkowej opieki, dojazdów do szpitala, - zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, - rentę, - zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby (jeżeli doszło do śmierci poszkodowanego).     Przyczyną wypadku może być zderzenie pojazdów, a nawet gwałtowne hamowanie kierowcy, które spowoduje upadek pasażera. Jak w większości przypadków, kiedy dojdzie do wypadku, należy wezwać policję, notatka która zostanie przez nich sporządzona może posłużyć jako dowód. Bardzo ważne jest spisanie numeru rejestracyjnego środka komunikacji miejskiej lub numeru bocznego pojazdu, a także zachowanie biletu! Kolejnymi ważnymi dowodami są: - zeznania innych pasażerów (warto poprosić o dane kontaktowe świadków) - zeznania ratownika medycznego lub policjanta, którzy zjawili na miejscu - zdjęcia i nagrania z miejsca zdarzenia, także monitoring z autobusu lub tramwaju - dokumentacja medyczna potwierdzająca urazy    

 

Arbiter S.A. od 2009 roku zajmuje się pomocą w rozwiązywaniu różnego rodzaju problemów prawnych.

Odzyskujemy należne odszkodowanie właśnie w takich sprawach. Jeżeli potrzebujesz pomocy, zgłoś się do nas –  Odszkodowanie za szkody osobowe.