Pekao Bank Hipoteczny (Pekao BH) zwiększył rezerwę na ryzyko prawne związane z posiadanym portfelem kredytów hipotecznych denominowanych do franka szwajcarskiego o 92,5 mln zł. Rezerwa obciąży wyniki banku za 2021 r.

  Zarząd Banku podjął decyzję o zwiększeniu rezerwy na ryzyko prawne związane z posiadanym portfelem kredytów hipotecznych denominowanych do CHF w stosunku do wartości rezerwy wskazanej w Raporcie półrocznym Banku za okres od 1 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku, który został opublikowany w dniu 29 lipca 2021 roku, o łączną kwotę 92 546 tys. zł – poinformował Pekao Bank Hipoteczny.
W komunikacie dodano też, że pozycja ta obciąży wynik banku za 2021 rok i że wynika ze zmiany założeń stanowiących podstawę szacowania tej rezerwy, w tym zwłaszcza ze względu na wzrost prognozowanej liczby spraw sądowych w 2022 r.


Jeśli jeszcze nie zgłosiłeś się po bezpłatną analizę swojej umowy kredytowej, nadszedł ten czas. Wyślij skan umowy na adres frankowicze@arbitersa.pl i dołącz do zadowolonych klientów, którzy nie są już frankowiczami.

Więcej  “tutaj”