Jak co roku, ostatniego dnia kwietnia upływa termin składania obowiązkowych deklaracji PIT za ubiegły rok. Czy od sumy uzyskanego odszkodowania należy zapłacić podatek?

  Odszkodowanie i zadośćuczynienie ma za zadane zrekompensować szkody materialne i moralne powstałe w wyniku doznanej szkody.
Dokument prawny, który reguluje status podatkowy odszkodowań, to ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z 26 lipca 1991 r. (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350).
  Zgodnie z treścią ustawy o podatku dochodowym, wypłacone przez ubezpieczyciela odszkodowanie, które nie jest opodatkowane podatkiem dochodowym, to:
  • odszkodowania wypłacane na podstawie wyroków bądź ugód sądowych;
  • odszkodowania i zadośćuczynienia przyznawane w oparciu o przepisy wykonawcze;
  • renty;
  • świadczenia z ubezpieczeń osobowych i majątkowych.
    Większość odszkodowań i zadośćuczynień otrzymanych na podstawie wyroku lub ugody sądowej nie podlegają opodatkowaniu, nawet gdy nie zostały one przyznane przez ubezpieczyciela. Poznaj wyjątki: w corocznych deklaracjach będziemy musieli umieścić rekompensaty takie jak:
  • korzyści, które podatnik mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono
  • zawarcia umów lub ugód innych niż sądowe
  • szkód dotyczących składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą
(art. 21. Zwolnienia przedmiotowe ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych)    

WAŻNE!

  1. Bezpieczniej jest umieszczać wszystkie odsetki ze świadczeń rekompensujących straty i szkody w swojej deklaracji podatkowej (brak jednoznacznych informacji dotyczących odsetek w przepisach prawnych).
  2. Kwoty takie jak: koszt prowizji, reprezentacji w sądzie, opinii medycznej itp. można odliczyć od uzyskanego odszkodowania lub odsetek.
     
 

Arbiter S.A. od 2009 roku zajmuje się pomocą w rozwiązywaniu różnego rodzaju problemów prawnych.

Odzyskujemy należne odszkodowanie właśnie w takich sprawach. Jeżeli potrzebujesz pomocy, zgłoś się do nas –  Odszkodowanie za szkody osobowe.