Część wyroków wydawanych przez polskie sądy nie uwzględnia orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE.

Ostatnio w tym kontekście najgłośniej jest o wyroku z Łodzi w sprawie pozwu grupowego przeciwko mBankowi. Prawnicy rozważają pozwanie Skarbu Państwa o odszkodowania za bezprawne działanie wymiaru sprawiedliwości

Prawnicy przyznają, że wyroków na bakier z prawem unijnym nie jest dużo, ale zdarzają się, co nie powinno mieć absolutnie miejsca. Doskonale też znają nazwiska sędziów, którzy takie orzeczenia wydają.
W jednej ze spraw sąd orzekający stwierdził, że umowa kredytu zawiera niedozwolone postanowienia umowne, ale klauzulę indeksacyjną ocenił jako abuzywną jedynie w części, w jakiej odnosiła się ona do własnej tabeli kursowej banku i pomimo przedstawianej mu bardzo rozbudowanej argumentacji, złożenia przez powodów oświadczenia o nieważności umowy kredytu, przywoływania w sprawie bieżącego prawomocnego orzecznictwa sądów powszechnych, Sądu Najwyższego i TSUE, a przede wszystkim w wyroku w sprawie C-212/20, gdzie wprost mówi się, że art. 65 k.c. nie może być podstawą do „zaplombowania luki” w umowie kredytu, powstałej po abuzywnych postanowieniach.
Najbardziej powszechnym problemem wśród nieprawomocnych wyroków odmawiających zasadności roszczeniom konsumentów w sporach frankowych jest błędne przyjmowanie przez sąd, że klauzulę indeksacyjną (waloryzacyjną) można podzielić na tzw. część opisującą waloryzację co do zasady i na część wskazującą miernik indeksacji/waloryzacji. Przykładowo postanowienie o treści: Kwota kredytu waloryzowana jest kursem CHF z tabeli kursów walut banku X sąd dzieli na nieabuzywną część „Kwota kredytu waloryzowana jest kursem CHF”, a uznaje za niedozwolony tylko fragment postanowienia umownego zawierający odniesienie do kursu waluty indeksacji z własnej tabeli kursowej banku.

Jeśli jeszcze nie zgłosiłeś się po bezpłatną analizę swojej umowy kredytowej, nadszedł ten czas. Wyślij skan umowy na adres frankowicze@arbitersa.pl i dołącz do zadowolonych klientów, którzy nie są już frankowiczami.

WYPEŁNIJ FORMULARZ

Czytaj więcej TUTAJ