Zapewne większość osób spotkała się z pojęciem biegły sądowy, ale kim on jest i jakie obowiązki posiada? Kto powołuje biegłego sądowego i jak dużą wagę ma jego orzeczenie?

  Biegły sądowy to człowiek z bogatym doświadczeniem zawodowym, uznany za eksperta w zakresie swojej działalności. Powoływany jest w postępowaniu sądowym w celu przedstawienia fachowej opinii o okolicznościach mających znaczenie dla wyniku sprawy sądowej, a których wyjaśnienie wymaga specjalistycznej wiedzy.

Biegły sądowy może występować jako konsultant (udziela porad i wskazówek, np. podczas oględzin) lub opiniodawca (przeprowadza konkretną ekspertyzę i wydaje opinię).

 

Potrzebujesz pomocy prawnej? Zgłoś się do nas!

 

Biegłym sądowym w sprawie może być wyznaczona przez sąd:

  • osoba figurująca na liście biegłych prowadzonej przez prezesów sądów okręgowych (tzw. biegły z listy),
  • inna osoba, ale o której wiadomo, że posiada odpowiednią wiedzę w danej dziedzinie nauki (tzw. biegły ad hoc),
  • instytucja naukowa lub specjalistyczna (tzw. biegły instytucjonalny).
  W przypadku, gdy wymagają tego okoliczności, powołuje się kilku biegłych z różnych dziedzin, którzy wspólnie przeprowadzają ekspertyzę. Jej wynikiem jest wówczas kilka odrębnych opinii, dotyczących tej samej sprawy.  

WYBÓR BIEGŁEGO SĄDOWEGO

Sąd wybierając biegłego, zazwyczaj korzysta z biegłych, których nazwiska są na liście biegłych sądowych.    

BIEGŁY SĄDOWY, A ODSZKODOWANIE POWYPADKOWE

Jakiego rodzaju biegłych może powołać sąd w sprawie o odszkodowanie? W takich sprawach sąd najczęściej powołuje biegłych lekarzy, może również powołać biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadku. - biegły sądowy lekarz - biegły sądowy psycholog - biegły sądowy psychiatra - biegły sądowy z zakresu rekonstrukcji wypadków          

OBOWIĄZKI BIEGŁEGO SĄDOWEGO

Obowiązkami biegłego sądowego są: prowadzenie badań oraz eksperymentów, rozmów,  które pozwolą uzyskać odpowiedź na zadane przez sąd pytania oraz sporządzenie opinii. Opinia musi zostać napisana językiem zrozumiałym dla stron i sądu, musi być jasna i spójna. Jeśli sąd będzie miał wątpliwości co do przedstawionej treści, wezwie biegłego do złożenia zeznań.  

JAK WAŻNA JEST OPINIA BIEGŁEGO SĄDOWEGO?

Ocena przydatności opinii należy do sądu, który najczęściej ze względu na brak innych niezbitych dowodów bierze ją za podstawę orzekania. Zdarza się jednak, że dowodami w sprawach o odszkodowanie powypadkowe są jedynie zeznania świadków oraz powodów.  
 

Arbiter S.A. od 2009 roku zajmuje się pomocą w rozwiązywaniu różnego rodzaju problemów prawnych.

Serdecznie zapraszamy do poznania nas bliżej. Na naszej stronie znajdą Państwo referencje klientów polecających usługi Arbiter S.A.

ZOBACZ REFERENCJE

 

Zachęcamy do obejrzenia nagranych wypowiedzi oraz przeczytania listów polecających.