Świadczenie pielęgnacyjne to świadczenie pieniężne, dla osób podejmujących się opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. Dowiedz się jakie warunki musi spełniać osoba ubiegająca się o świadczenie.

 

Wydarzył się wypadek? Odzyskaj należne odszkodowanie!

 

KOMU PRZYSŁUGUJE ŚWIADCZENIE?

Świadczenie przysługuje osobom, które nie pracują lub rezygnują z wykonywanej pracy na rzecz opieki nad niepełnosprawnym, który posiada:  orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem na konieczność stałej lub długotrwałej opieki osób trzecich ze względu na ograniczoną możliwość samodzielnej egzystencji.
  • matce albo ojcu,
  • opiekunowi faktycznemu dziecka,
  • osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną (dziadkowie, rodzeństwo)
  • innym osobom, na których zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ciąży obowiązek alimentacyjny (wstępni, zstępni, rodzeństwo), z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  Zgodnie z treścią art. 17 ust. 1b ustawy o świadczeniach rodzinnych świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała nie później niż do ukończenia 18 roku życia lub w trakcie nauki w szkole (także wyższej), jednak nie później niż do ukończenia 25 roku życia.  

WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO

Przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego nie jest uzależnione od kryterium dochodowego rodziny. Od dnia 1 stycznia 2022 r.  świadczenie pielęgnacyjne wynosi 2119 zł.  

PRAWO DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO

Prawo do świadczenia ustala się na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. W przypadku wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności na czas określony prawo do świadczenia pielęgnacyjnego ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.  
 

Arbiter S.A. od 2009 roku zajmuje się pomocą w rozwiązywaniu różnego rodzaju problemów prawnych.

Serdecznie zapraszamy do poznania nas bliżej. Na naszej stronie znajdą Państwo referencje klientów polecających usługi Arbiter S.A.

ZOBACZ REFERENCJE

Zachęcamy do obejrzenia nagranych wypowiedzi oraz przeczytania listów polecających.