Opinia rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w sprawie C-520/21, dotyczy zasadności roszczeń o wynagrodzenie, odszkodowanie, zwrot kosztów lub waloryzację świadczenia za korzystanie z kapitału.

Opinia dotyczy zatem tego, czy bankom lub frankowiczom, w przypadku uznania przez sąd kredytu frankowego za nieważny, będzie należało się np. wynagrodzenie za korzystanie z kapitału.

Rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości UE Michael Collins ocenił, że po uznaniu umowy kredytu hipotecznego za nieważną ze względu na nieuczciwe warunki konsumenci mogą dochodzić względem banków roszczeń wykraczających poza zwrot świadczeń.
 
"Art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 dyrektywy Rady 93/13 należy interpretować w ten sposób, że nie stoją one na przeszkodzie wykładni sądowej prawa krajowego, zgodnie z którą, w przypadku uznania, iż umowa kredytu zawarta przez konsumenta i bank jest od początku nieważna z powodu zawarcia w niej nieuczciwych warunków umownych, konsument - oprócz zwrotu pieniędzy zapłaconych na podstawie tej umowy oraz zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienia od chwili wezwania do zapłaty - może w następstwie takiego uznania, domagać się od banku także dodatkowych świadczeń" - usłyszeliśmy w czwartek w TSUE.
 
W odniesieniu do możliwości dochodzenia przez bank roszczeń o podobnym charakterze przeciwko konsumentom, rzecznik generalny Collins jest przeciwnego zdania. Zaproponował, by Trybunał orzekł, że bank nie może dochodzić względem konsumenta roszczeń wykraczających poza zwrot przekazanego kapitału kredytu i zapłatę odsetek ustawowych za opóźnienie od chwili wezwania do zapłaty.
 
 
Wyrok TSUE zostanie wydany w późniejszym terminie. Jeśli jednak będzie zgodny z opinią Rzecznika Generalnego rozwiąże całkowicie problem pozwów o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału kredytu!
 
 

NIE ZWLEKAJ! Walcz o swoje prawa już dziś!

NAPISZ DO NAS JUŻ DZIŚ

 
 

Jeśli jeszcze nie zgłosiłeś się po bezpłatną analizę swojej umowy kredytowej, nadszedł ten czas. Wyślij skan umowy na adres frankowicze@arbitersa.pl i dołącz do zadowolonych klientów, którzy nie są już frankowiczami.

WYPEŁNIJ FORMULARZ

Czytaj więcej TUTAJ.