Bardzo dobra wiadomość dla wszystkich właścicieli kredytów złotowych!

Sąd Rejonowy w Poznaniu oddalił zażalenie banku i tym samym uznał roszczenie konsumenta o usunięcie wskaźnika WIBOR z umowy kredytu złotowego za uprawdopodobnione i zabezpieczył kwestie związane z umową na czas trwania procesu.

Zabezpieczenia w sprawie WIBOR-u miały już miejsce w przeszłości, jednak nie były to postanowienia prawomocne.

Pierwszym prawomocnym orzeczeniem w tej sprawie jest postanowienie Sądu Rejonowego w Poznaniu z dn. 22 czerwca 2023 r.. Możemy je zatem uznać za bezprecedensowe i z pewnością niosące nadzieję na przełom w sporach o WIBOR.

Decyzje sądów w tym zakresie będą miały długofalowe konsekwencje, co doskonale widać na przykładzie spraw frankowych.

Masz kredyt złotówkowy i chcesz sprawdzić, czy posiada klauzule abuzywne?

Czytaj więcej tutaj.