Raty kredytów rosną, a problem nie dotyczy tylko rat kredytów hipotecznych, ale przede wszystkim kredytów konsumenckich czyli tak zwanych kredytów gotówkowych.

Jako konsument masz prawo do sankcji kredytu darmowego. A czym ona właściwie jest?

W artykule 45 ustawy dotyczącej kredytu konsumenckiego jednoznacznie zostały określone warunki, które muszą być spełnione, aby skorzystać z sankcji kredytu darmowego. Wykorzystanie tej możliwości przez konsumenta oznacza, że spłaca on dokładnie tę samą kwotę, którą pożyczył, bez żadnych dodatkowych kosztów w postaci odsetek, prowizji lub opłat przygotowawczych. Konsument spłaca jedynie pierwotny kapitał pożyczki.

Konsument może skorzystać z sankcji kredytu darmowego zarówno w trakcie spłaty kredytu, jak i w ciągu roku od momentu zakończenia umowy - co często oznacza po spłacie kredytu. Jednakże istnieje również możliwość skorzystania z tych korzyści, gdy kredyt został spłacony wcześniej, a bank dopiero niedawno zwrócił część prowizji lub w ogóle tego nie zrobił - w takiej sytuacji nadal istnieje opcja skorzystania z sankcji kredytu darmowego.

Jeśli umowa kredytu zawiera jakiekolwiek uchybienia, konsument powinien złożyć pisemne oświadczenie kredytodawcy o zamiarze skorzystania z sankcji kredytu darmowego.

Zastanawiasz się, czy Twoja umowa kredytowa zawiera nieprawidłowości? Zachęcamy do kontaktu z nami i skorzystania z bezpłatnej analizy umowy! Napisz do nas!