Frankowicz może pozwać bank bez byłego małżonka!

O rozstrzygnięcie tej kwestii zwrócił się do SN Sąd Apelacyjny w Katowicach rozpatrując apelacji od wyroku SO w Gliwicach, który oddalił żądanie frankowiczki unieważnienia umowy kredytu na milion zł indeksowanego do franka na budowę domu, zaciągniętego przez nią wraz z ówczesnym mężem na zasadach wspólności małżeńskiej.

W czwartek, 19 października, Sąd Najwyższy podjął uchwałę ważną dla tysięcy frankowiczów.

Stwierdził w niej bowiem, że: "w sprawie przeciwko bankowi o ustalenie nieważności umowy kredytu nie zachodzi po stronie powodowej współuczestnictwo konieczne wszystkich kredytobiorców" (III CZP 12/23) - oznacza to, że na mocy orzecznictwa Sądu Najwyższego, kredytobiorca, który spłaca kredyt bez udziału współkredytobiorcy, może samodzielnie złożyć wniosek do sądu w celu stwierdzenia nieważności umowy kredytowej."

Czytaj więcej: https://www.rp.pl/konsumenci/art39293831-sn-frankowicz-moze-pozwac-bank-bez-bylego-malzonka