Raty kredytów rosną! Problem nie dotyczy tylko rat kredytów hipotecznych, ale przede wszystkim kredytów konsumenckich czyli tak zwanych kredytów gotówkowych. Czytaj więcej i sprawdź, czy Sankcja Kredytu Darmowego jest dla Ciebie!

W artykule 45 ustawy dotyczącej kredytu konsumenckiego zostały jednoznacznie określone warunki, które muszą być spełnione, aby skorzystać z sankcji kredytu darmowego. Wykorzystanie tej możliwości przez konsumenta oznacza, że spłaca on dokładnie tę samą kwotę, którą pożyczył. Bez żadnych dodatkowych kosztów w postaci odsetek, prowizji lub opłat przygotowawczych.

Sankcja Kredytu Darmowego - jako konsument masz do niej prawo. Kto może z niej skorzystać?

  • osoba posiadająca status konsumenta
  • osoba, która zaciągnęła w banku lub w instytucji parabankowej kredyt o charakterze konsumenckim
  • umowa kredytu lub pożyczki została podpisana nie wcześniej niż 18 grudnia 2011 roku, kiedy ustawa o kredycie konsumenckim weszła w życie
  • wartość kredytu nie przekracza kwoty 255.550 zł
  • kredyt jest nadal spłacany lub został już spłacony w całości, ale od tego czasu nie minął rok
  • kredytodawca naruszył wymogi przewidziane w ustawie, celowo wprowadził konsumenta w błąd lub naraził go na dodatkowe koszty.

Sprawdź swoją umowę! Jeśli podejrzewasz, że w Twojej umowie występują nieprawidłowości, nie wahaj się skontaktować z nami. Przeanalizujemy Twoje dokumenty, wskażemy ewentualne naruszenia prawa i pomożemy Ci w odzyskaniu należnych środków.