Eksperci przekonują, że nawet 70% umów pozostających w obrocie, a dotyczących tego typu produktów, może zawierać błędy, które kwalifikują je do Sankcji Kredytu Darmowego.


Od 1 stycznia 2024 r. działalność prowadzona przez instytucje pożyczkowe w obszarze kredytów konsumenckich będzie podlegała kontroli Komisji Nadzoru Finansowego. Cel to przeciwdziałanie omijaniu przepisów antylichwiarskich. Nadzór apeluje do adresatów swojego przekazu, by ci przestrzegali zasady „proporcjonalnego, racjonalnego i uzasadnionego” nakładania na swoich kredytobiorców kosztów związanych z udzielonymi kredytami konsumenckimi.


Wcześniej działalność tych podmiotów przyciągnęła uwagę TSUE. Unijni sędziowie uznali, że konsument, którego przedsiębiorca obarczył rażąco wygórowanymi kosztami czy prowizjami, nieadekwatnymi do usługi, która została mu w zamian zaoferowana, może żądać nieważności umowy.


Kredytobiorca, który wykaże błędy po stronie instytucji pożyczkowej, ma prawo żądać rozliczenia z tym podmiotem wyłącznie z samej kwoty użyczonego kapitału, czyli bez żadnych opłat dodatkowych, również tych wynikających z odsetek.